Išeiviai sėmėsi patirties Lietuvoje

2012-07-11

2012 m. liepos 9 d. Vero Cafe @ VDU aplinkoje (S. Daukanto g. 28) vyko jau trečią kartą vykdoma Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programa.

Be galo gerbusios ir mylėjusios savo kraštą ne tik žodžiais, bet ir darbais a.a. Birutė Bublys iniciatyva, kartu su JAV Lietuvių bendruomenės pagalba, dar 2008 metais buvo įkurta Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programa, kuri šiemet kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) buvo vykdoma jau trečią kartą. Šią vasarą stažuotės prasidėjo liepos 9 d., 13 val., Vero Cafe @ VDU aplinkoje (S. Daukanto g. 28), kur studentai iš JAV ir Kanados susipažino ne tik su universitetu, bet ir Kauno miestu, o visai netrukus pasklido po ministerijas, ligonines, meno ir mokslo įstaigas.

Pasak tuometinės VDU Viešųjų ryšių prorektorės prof. Auksės Balčytienės, ne tik studentai, turintys lietuviškas šaknis, nori profesinę praktiką atlikti Lietuvoje. Mūsų kraštas domina ir jaunuolius, neturinčius jokių ryšių su Lietuva. „Juos Lietuva traukia kaip nepažinto ir jiems egzotiško regiono atstovė, turinti unikalią istorinę praeitį ir politinę patirtį, o taip pat galinti pasiūlyti profesionalių stažuočių galimybę įvairiausiose profesinėse srityse,“ – teigė prorektorė.

Tuometinė LISS direktorė Rasa Ardytė-Juškienė ne tik apie programą, bet ir apie studentams suteikiamas galimybes dalyvauti kultūriniuose, akademiniuose ir politiniuose renginiuose bei prestižą, siejamą su darbu užsienyje, kalbėjo itin pakiliai. „Tai – puiki galimybė užmegzti tarptautinius ryšius būsimos savo profesijos srityje. Be to, tai ir galimybė pagyventi Lietuvoje bei praturtinti savo gyvenimo aprašymą tarptautine darbo patirtimi,“ – pabrėžė LISS direktorė.

Per trejus metus, kuomet buvo vykdomos stažuotės, į Lietuvą atvyko daugiau nei 100 studentų iš Šiaurės Amerikos žemyno. Šiemet kelios dešimtys jaunuolių šešias savaites gilins profesinius įgūdžius Lietuvos valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meniniuose kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose. Praktikos atlikimo vietų sąraše tokie svarūs vardai kaip LR Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija, SEB bankas, Kauno klinikinė ligoninė, Vilniaus Greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, Lietuvos radijas ir televizija, Lietuvos Nacionalinis muziejus, Sugiharos namai, Kauno valstybinė filharmonija, Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras bei dar daugelis kitų.

Ne tik studentai džiaugiasi galimybe stažuotis Lietuvoje, bet ir darbdaviai, kurie praktikantus priima labai noriai. „Bendradarbiaudami su įvairių sričių darbdaviais žinome, kad pastarieji ne tik vertina šią stažuočių programą, pabrėždami abipusio tobulėjimo galimybę, bet ir pasibaigus programai bendrauja su studentais, kurių dažnas, užmezgęs vertingus ryšius, sugrįžta ir ilgesniam laikui padirbėti Lietuvoje,“ – teigė Auksė Balčytienė.

Vytauto Didžiojo universitetas stažuotojams ne tik padėdavo susirasti praktikos vietas, bet dalį jų apgyvendindavo universiteto bendrabutyje. Be to, išeivijos studentai turėjo galimybę dalyvauti ir VDU organizuojamose kursuose „Refresh in Lithuania“, kuriuose jų laukė plati pažintinė programa apie Lietuvą, o prasčiau lietuviškai kalbantys praktikantai galėjo lankyti gimtosios kalbos kursus.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmingai atliktą praktiką, universiteto kuruotiems šios programos studentams, įteikiami VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai baigtą profesinę stažuotę ir įskaitytus penkis akademinius kreditus. Šie kreditai atitinkamai įvertinami studentams po praktikos sugrįžus į JAV ar Kanados universitetus.

Sutartis, kurioje universitetas įsipareigojo kuruoti Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (sutr. LISS) programą, VDU ir JAV lietuvių bendruomenės atstovai pasirašė 2010 m. balandį. Kaip teigė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, ši iniciatyva ne vienintelis VDU indėlis siekiant suburti pasaulio lietuvius, nes tai – didesnio socialinio projekto, pavadinto Pasaulio lietuvių akademija, dalis.

Programos rėmėjai ir bendradarbiai: Vytauto Didžiojo universitetas, JAV lietuvių bendruomenė, Kanados lietuvių bendruomenė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvių fondas.

Kviečiame žiūrėti videoreportažą, kurį parengė Lukas Motiejūnas (l.motiejunas@vkt.vdu.lt).