Dr. Judith Sedaitis Vytauto Didžiojo universitete

2022-07-05

Dr. Judith Sedaitis (Judita Sedaitis) – sociologė, gimusi ir augusi lietuvių šeimoje Čikagoje. 2014 m. Vytauto Didžiojo universitete viešėjo kaip „Fulbright“ programos lektorė, o šiemet, 2022 m. spalio mėnesį, atvyks dalyvauti VDU Pasaulio lietuvių simpoziume.

Mokslininkės šeima iš Lietuvos pasitraukė II-ojo pasaulinio karo metais. Todėl dr. J. Sedaitis savo karjerą pradėjo ir tęsė Amerikoje – Čikagos universitete baigė filosofijos ir psichogijos bakalauro bei sociologijos magistro studijas. Kolumbijos universiteto Harimano Sovietų Sąjungos tyrimų institute Niujorke jai buvo suteiktas sociologijos daktarės laipsnis.

2014 m. gavusi „Fulbright“ stipendiją dėstė Vytauto Didžiojo universitete: gegužės 22 d. vyko paskaita „Social Networks, Ethnicity, Migration, & Education“ („Socialiniai tinklai, etniškumas, migracija ir švietimas“). Dr. J. Sedaitis apžvelgė socialinių tinklų (angl. social networks) dinamiką kasdienybėje; kalbėjo apie persidengiančių socialinių ryšių žymėjimą, leidžiantį geriau suvokti, kaip prieinami instituciniai ištekliai ir toks socialinis kapitalas, kaip etninė tapatybė. Taip pat tyrėja kėlė klausimą, kodėl kai kurios etninės grupės sėkmingiau kovoja su migracija, ir pažymėjo, kad socialinių ryšių teikiama parama išpildant švietimo pažadus yra paaiškinama tik kaip dalis dinamikos tarp migracijos ir socialinio mobilumo.

Kviečiame žiūrėti paskaitos vaizdo įrašą.

Parengta pagal https://www.vdu.lt/