Dr. D. Dapkutė stažavosi pas Australijos lietuvius

2013-04-09

2012 m. VDU mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų vardinę stipendiją laimėjusi istorijos mokslų tyrėja dr. Daiva Dapkutė balandžio 8 d. išskrido mėnesio trukmės stažuotei į Australiją.

Mokslininkė lankėsi bei dirbo Sidnėjuje esančiuose Lietuvių namuose, Melburno lietuvių bendruomenėje ir Adelaidėje veikiančiuose Lietuvių bendruomenės archyvuose bei bibliotekoje.

Australijos lietuvių bendruomenė išreiškė pageidavimą priimti aukšto lygio universiteto tyrėją, kuris ne tik stažuotųsi Australijos lietuvių archyvuose, bet ir aktyviai talkininkautų bendruomenei, skaitytų viešas paskaitas, pasidalintų dokumentų tvarkymo metodikomis, surinktų Lietuvos tyrinėjimams reikalingų duomenų apie Australijoje sukauptus lietuviškojo diasporinio judėjimo dokumentus.

Dr. D. Dapkutė savo mokslinę veiklą yra paskyrusi nuosekliam lietuvių išeivijos judėjimo tyrinėjimui, parašė daug mokslo straipsnių, yra kelių kolektyvinių monografijų sudarytoja, redaktorė. Ji aktyviai dalyvauja Lietuvių išeivijos instituto veikloje, rengia konferencijas, seminarus, yra atlikusi stažuotę Illinojaus universitete.

2010 m. VDU įsteigtos vardinės Liūto ir Francoise Mockūnų stipendijos kasmet skiriamos universiteto studentų ir mokslininkų praktikai bei stažuotėms užsienyje. Šios idėjos autorė – L. Mockūno našlė Francoise Puzyna Mockūnas.

Stipendijomis siekiama įamžinti žymaus išeivijos kultūros veikėjo L. Mockūno atminimą, padėti VDU plėsti, stiprinti tarptautinius ryšius bei paremti, skatinti aktyvią užsienio lietuvių bendruomenių veiklą Lietuvoje. Pagal stipendijų nuostatus, konkursas dalyvauti stažuotėse kasmet skelbiamas rugsėjo 30-ąją – minint Liūto Mockūno gimtadienį. Kandidatus stipendijai laimėti atrenka Garbės komitetas.

Anot VDU mecenatės Francoise Puzyna Mockūnas, jauniems žmonėms būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrėje aplinkoje patirties, kad jie, grįžę į Lietuvą, galėtų ir mokėtų skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti doros principais paremtą gyvenimą.