Diasporinio ugdymo programa Šlienavos pagrindinėje mokykloje nuo 2019 m.

2022-06-20

2019 m. rugsėjo mėn. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Kauno rajono Šlienavos pagrindine mokykla pradėjo vykdyti projektą „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“. Tai neformali diasporinio ugdymo programa, skirta Lietuvos vidurinių mokyklų 6-7 klasių moksleiviams. Jos tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą sieti asmenines šeimos istorijas su šalies, miesto ar bendruomenės istorijomis, kurti mažosios tėvynės pasakojimą ir empatiškai pažvelgti į šeimos narių, esančių tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, gyvenimus, suvokiant, kokios istorinės ir kultūrinės aplinkybės formavo jų asmenybes bei asmeninius pasakojimus.

Programą, pagal Izraelio diasporinio ugdymo programos pavyzdį, parengė VDU Pasaulio lietuvių universiteto bendradarbių komanda: Domas Boguševičius, Domas Lavrukaitis, Martynas Butkus, Ričardas Jaramičius, Ingrida Celešiūtė-Dačiolienė. 2019 m. ją įgyvendinti pradėjo Šlienavos pagrindinės mokyklos istorijos mokytojos, VDU migracijos istorijos ir diasporos politikos studijų absolventė Asta Skatikienė ir technologijų mokytoja Jurgita Vingilienė.

Užsiėmimai pradedami nuo vietos, kurioje vaikai gyvena, herojų atpažinimo ir jų istorijų. Tai gali būti vieno iš vaikų senelis ar tos vietos bendruomenės narys, turintis „paslaptį“ – su šalies ar tos vietos reikšmingais įvykiais susijusią istoriją, kurią vaikai turi įminti, reflektuoti ir užrašyti, vėliau tyrinėjant savo šeimos narių istorijas, jų saugomas „paslaptis“.

2019 m. Šlienavos pagrindinėje mokykloje programa pradėta vykdyti su 6 klasės moksleiviais. Po pirmų užsiėmimų, programos dienoraštyje mokytoja paliko tokį atsiliepimą:

Pamokos pradžioje padarėme su mokiniais refleksiją apie svečių apsilankymą. Mokiniams labai patiko netradicinis pamokos formatas, jie jautėsi įsigilinę į istorijas. Po aptarimo dar diskutavome ar lengva būti herojumi, skaitėme Kruss istoriją apie Janą Janseną ir ledi Violetos išgelbėjimą. Mokiniams labai patiko istorija, leidau skaityti sutrumpintą istorijos versiją, spėliojome kokia bus istorijos baigtis. Mokiniai entuziastingai klausėsi ir diskutavo apie herojui tenkančią naštą. Trečioji pamokos dalis buvo kūrybinė. Mokiniai kiekvienas individualiai pasirinko istorinį įvykį – „paslaptį“ – ir jį atvaizdavo, kurdami paveikslėlių istoriją, pašto ženklą arba sertifikatą. Klasėje mokiniai rinkosi įvairius variantus, sprendė ką ir kaip atvaizduoti. Veikla buvo intensyvi, tačiau iki galo nespėjome pabaigti, todėl tai liko kaip namų darbas. Taip pat jie gavo užduotį  namuose pasidomėti ir atrasti šeimos paslaptį.

2022 m. pavasarį diasporinio ugdymo programa Šlienavos mokykloje buvo įgyvendinta jau trečiąjį kartą. VDU Išeivijos institute moksleiviams buvo įteikti programos baigimo pažymėjimai. Jaunieji tyrinėtojai taip pat turėjo progą apžiūrėti Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus ekspozicijas, taip pat apsilankyti Lietuvos universiteto šimtmečiui skirtoje parodoje „Vivat Universitas Vytauti Magni“ bei apsidairyti kitose Vytauto Didžiojo universiteto erdvėse.

 

Programos dalyviai 2019 m.
Šlienavos moksleivių apsilankymas VDU 2022 m.