D. Boguševičiaus paskaita „Universiteto idėja šiandienos pragmatizmo akivaizdoje“

2022-01-12

2022 metų vasario 10 dieną 17 val. kviečiame į paskaitą: „Universiteto idėja šiandienos pragmatizmo akivaizdoje“. Renginys skiriamas Lietuvos universiteto šimtmečio temai, kuri bus diskutuojama 2022 m. spalį vyksiančiame VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziume. Tai pirmasis simpoziumo renginys, atidarantis įvadinių renginių ciklą ir kviečiantis jau dabar pasinerti į Lietuvai ir pasaulio lietuviams aktualių mokslo, meno ir kūrybos klausimų svarstybas.

Paskaitą skaitys istorikas, pedagogas, Vytauto Didžiojo universiteto Academia cum laude koordinatorius Domas Boguševičius.

Anot dėstytojo, „universitetas, kuris istoriškai klostėsi kaip savivaldi laisvų studijuojančių individų bendrija, šiandien susiduria su trimis pamatiniais iššūkiais: vis absurdiškesnes formas įgyjančia, autonominio mąstymo ir veikimo galimybes naikinančia biurokratizacija, visuotiniu studijų pragmatizavimu ir universiteto idėjos rinkodarizacija. Šiandienos jaunuolis į universitetą atsineša ir per beveik visą studijų laikotarpį išlaiko gan miglotą arba išimtinai marketinginį supratimą apie universitetą, jo misiją ir skirtingas Vakarų akademinio pasaulio tradicijas, todėl ilgainiui išryškėja esminė praraja tarp universiteto bendrijos lūkesčių, kurie nebepalaikomi marketingo priemonėmis, ir studijų realybės, reikalaujančios laisvės, derančios su asmenine ir intelektine savidisciplina“.

Paskaitoje bus brėžiami kontūrai, nusakantys šiandienos Lietuvos universiteto kaip etinės bendrijos galimybes reaguoti į patiriamus iššūkius pasitelkiant Vakarų akademinio gyvenimo tradiciją ir brandžiąsias lietuviškojo akademinio gyvenimo Lietuvoje ir diasporoje patirtis.