Aukštieji kursai, vedę į visavertį Lietuvos universitetą

2022-03-26

Mykolo Drungos tekstas, publikuotas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio redaktoriaus užrašuose.

„Kodėl Kaunui 1919 m. gale ir 1920 m. pradžioje prireikė steigti Aukštuosius kursus? Čia slypi bent du dalykai – ne tik Lietuvos tragikos dalis, bet ir sveika lietuvių ambicija žūtbūt siekti aukštojo mokslo. Tragika ta, kad Lietuva jau nuo 1579 m. turėjo universitetą, vieną seniausiųjų rytų vidurio Europoje. Tačiau jai pirmą kartą netekus savo valstybės ir tapus Rusijos imperijos dalimi, po 1831 m. sukilimo Vilniaus universitetas buvo uždarytas. Šalis liko be jokios aukštosios mokyklos.

Kai 1918 m. Lietuva nepriklausomybę atgavo, atkurtas ir Vilniaus universitetas, bet patį Vilnių okupavo lenkai, siekę lietuvius nutautinti, tad nenorėję sulenkėti lietuviai ir vėl liko be savojo universiteto. Perkėlę sostinę į Kauną, jie čia atkūrė Lietuvos universitetą, tik ne iš karto. Pirmojo pasaulinio karo ir Nepriklausomybės kovų nuniokota tauta, tik ką nusimetusi rusų okupacijos jungą, neturėjo beveik jokių materialinių išteklių ir jokio kapitalo, išskyrus žmogiškąjį. Todėl Vyriausybei dar negalint skirti lėšų iš tik pradedamo fomuoti Valstybės biudžeto, o šviesaus proto žmonėms kaip gyvybės eliksyro geidžiant aukštojo mokslo ir švietimo savąja kalba, nemaža grupė Kaune susibūrusių, užsienio universitetus baigusių lietuvių šviesuolių savo ir bendraminčių asmeniškomis lėšomis 1920 sausio 27 d. įsteigė Aukštuosius kursus, kaip tiltą į visavertį Lietuvos universitetą…skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.