Argentinoje vyko renginiai skirti Lietuvos Šimtmečiui paminėti

2018-03-16

Švenčiant Lietuvos Šimtmetį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją, Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba (ALB ALOST) organizavo „Lietuvių šokių festivalį”.
Renginyje dalyvavo lietuvių tautinių šokių kolektyvai „Dobilas” (Susivienijimas lietuvių Argentinoje), „Inkaras” (Argentinos Lietuvių Centras), „Mindaugas” (Mindaugas) ir „Nemunas” (Nemunas).

Vasario 18 d. įvyko pagrindinė Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečio ceremonija Argentinoje. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis lietuviškoje Aušros vartų parapijoje Avellandedos mieste, su kunigu Sebastián Genoni. Po šv. Mišių  įvyko ceremonija parapijos kieme prie kryžiaus, kur dalyvavo Argentinos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Argentinos užsienio bendruomenių federacijos pirmininkas Juan Sarrafian, visų Argentinos lietuvių draugijų pirmininkai, bendruomenės ir parapijos nariai.

Ceremonija prasidėjo tylos minute, o po jos – Argentinos ir Lietuvos himnais. Tuomet Argentinos užsienio bendruomenių federacijos pirmininkas Juan Sarrafian ir Argentinos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis tarė žodį, sveikino visus susirinkusius su Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečiu.
Vėliau įvyko pietūs “Susivienijimo lietuvių Argentinoje” draugijos patalpose, kur koncertavo ansamblis “Vilniaus pynimėlis” iš Lietuvos.

Daugelio bendruomenių nariai susitiko kartu švęsti nepriklausomybės ir pažiūrėti lietuvių kolektyvo pasirodymą, kuris visiems patiko, bei padėkojo už apsilankymą ir įspūdingą koncertą.

Taip pat Lietuvos nepriklausomybės Šimtmečio ceremonijos renginiai vyko įvairiuose Argentinos miestuose. Berisso mieste lietuvių bendruomenė, sudaryta iš lietuvių draugijų „Nemunas“ ir „Mindaugas“, kartu su lietuviška radijo valandėle „Ecos de Lituania“, šventė Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečio dieną – paminėjo Vasario 16-ąją.

Ceremonija vyko prie lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“ pačiame Berisso miesto centre Argentinoje. Lietuvių šventėje dalyvavo Berisso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Gabriel Nedela, Berisso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatorius ir Argentinos Lietuviu Bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, lietuvių draugijų „Nemunas“ ir„Mindaugas“ valdybų atstovai bei bendruomenių nariai.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės sukakties 100-ųjų metinių šventę pradėjome Argentinos ir Lietuvos himnais. Po jų buvo perskaityta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės, užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henkes sveikinimai.
Vėliau Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto praktikantas Giedrius Leskauskas , kuris atvyko į Argentiną atlikti praktiką ir padėti „Nemuno” lietuvių kultūros draugijos veiklai, perskaitė pranešimą apie šimtmečio svarbą bei priminė ir kitus istorinius Lietuvai įvykius, kurie įvyko XX amžiuje: Kovo 11-oji ir Sausio 13-oji diena.

Šimtmečio minėjimas įvyko ir Rosario mieste. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas Rosario mieste, Rosario miesto savivaldybė.
Ceremonija prasidėjo nuo pat ryto – Argentinos vėliavos iškėlimu pagrindiniame stiebe prie Nacionalinio istorinio paminklo Argentinos vėliavai.
Vėliau vyko iškilminga Argentinos ir Lietuvos valstybinių vėliavų iškėlimo ceremonija su “Vilniaus pynimėlio” šokių ansambliu.
Ansamblis vakare koncertavo ir svarbiame Rosario miesto teatre.

Šventinės ceremonijos įvyko Tandil mieste ir Cordoboje, kur susirinko nemažai lietuvių bendruomenės narių ir miesto atstovų.

Argentinos Lietuvių bendruomenės informacija