Rimas Čuplinskas

2019-09-04
Rimas Čuplinskas

Kanadoje gimęs ir ilgus metus Vokietijoje gyvenęs Rimas Čuplinskas yra vienas iš Vokietijoje ir Lietuvoje veikiančios medijų dizaino bei ženklodaros agentūros „Umlautmedia“ steigėjų ir kūrybinis vadovas.

Baigė filosofijos ir informatikos studijas Bonos universitete Vokietijoje. Čia R. Čuplinskas ilgus metus dirbo akademinį, visuomeninį ir kultūrinį darbą, ėjo Europos lietuvių kultūros centro direktoriaus ir Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininko pareigas.

Po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. dirbo Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio sekretoriate ir buvo atsakingas už korespondenciją anglų kalba. Nuo 2018 m. eina Lietuvos ir Kanados prekybos rūmų prezidento pareigas.

Rimas Čuplinskas yra dalyvavęs daugelyje diskusijų apie Lietuvos ir jos diasporos santykius, lietuviškosios tapatybės klausimus. 2006 metais jis skaitė pranešimą LR Seime, kuriame pirmąsyk pristatė „Globalios Lietuvos“ sąvoką.

Domėjimosi sritys

Filosofija, informatika.

Internetinė svetainė