Kristina Juraitė

2019-08-19
Kristina Juraitė
Vytauto Didžiojo universitetas

Kristina Juraitė yra socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedros vedėja, profesorė, VDU Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centro tyrėja.

Mokslinių interesų sritys

Visuomenės ir medijų transformacijos, medijų raštingumas, kultūros komunikacija ir mediatizacija, viešieji diskursai.