Dr. Judita Sedaitis

2022-07-04
Dr. Judita Sedaitis (Judith Sedaitis)
New York City College of Technology

JAV sociologė, meno kritikė, gimusi lietuvių emigrantų šeimoje Čikagoje.

1980 m. Čikagos universitete baigė filosofijos ir psichologijos bakalauro, o 1982 m. sociologijos magistro studijas. 1994 m. Kolumbijos universiteto Harimano Sovietų Sąjungos tyrimų institute Niujorke apgynė sociologijos daktaro laipsnį.

Dirbo Niujorko miesto universitete (City University of New York), Berkeley koledžo Laisvųjų menų mokykloje (The School of Liberal Arts Berkeley College). Nuo 2014 m. dirba Niujorko miesto Technologijos koledže (New York City College of Technology). 2014 m., gavusi Fullbright stipendiją, vykdė tyrimus ir dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

Parašė ir parengė dvi knygas „Perestroika From Below: Social Movements in the Soviet Union“ (su Jim Butterfield, 1991), „Lithuania: The Rebel Nation“, (su Stanley Vardys, 1997) bei yra publikavusi įvairių mokslinių straipsnių postsovietine tematika.

Aktyviai dalyvauja JAV lietuvių veikloje: dirbo Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, nuo 2011 m. JAV lietuvių išeivijos labdaros organizacijos Tautos Fondo Tarybos (Lithuanian National Foundation) narė, atsakinga už JAV lietuvių studentų studijas Lietuvoje stipendijų programą.

Mokslinių interesų kryptys

Socialinio kapitalo ir etniškumo vaidmuo aukštaujame moksle, feminizmas, postsovietmetis.