Dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

2022-06-03
Dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Vilniaus universitetas

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedros docentė.

Nuo 2010 m. palaiko Tavistock žmogiškųjų santykių instituto ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimą. Nuo 2011 m. ir nacionalinio jaunimo tyrinėtojų tinklo narė, kas antrus metus organizuojanti respublikines jaunimo studijų konferencijas, o nuo 2021 metų Darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė.

Tyrėja yra dayvavusi mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jaunimo raidos rizikos ir apsaugos veiksniams; jaunimo situacijai ir jaunimo integracijos į darbo rinką prielaidoms; visuomenės reakcijoms į nepilnamečių nusikalstamumą bei jų pasekmes; vaikų nuotoliniam ugdymui pandemijos metu.

Dr. J. Buzaitytė-Kašalynienė nuo 1991 m. yra skautų judėjimo narė, turinti ilgametę vadovavimo patirtį: ėjo įvairias vadovaujančias pareigas Lietuvos skautų sąjungoje, Lietuvos skautijoje ir Akademiniame skautų sąjūdyje; buvo draugininkė, tuntininkė, tarybos narė, tarybos ir etikos komisijos pirmininkė ir kt. Yra apdovanota Lietuvos skautijos Lelijos ir Padėkos ordinais. Nuo 2009 m. yra Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) įgaliotinė Lietuvoje.

Mokslinių interesų kryptys

Sociologija, socialinis darbas, socialinė politika, švietimas, darbas su jaunimu, psichologija