Dr. Indrė Čuplinskas

2022-05-19
Dr. Indrė Čuplinskas
University of Alberta

Istorikė, dirbanti St. Joseph’s College, University of Alberta, vakarų Kanadoje. Gimė ir augo Kanadoje, dalyvaudama įvairiose lietuviškose organizacijose. Pastaruoju metu buvo Edmonton’o lietuvių bendruomenės pirmininkė. Studijavo Kanados, Vokietijos ir Belgijos universitetuose. 1992–1994 m. dėstė istoriją, teologiją bei anglų kalbą Šv. Antano Religinių Studijų Institute Kretingoje.

Indrė Čuplinskas tyrinėja moderniąja katalikų istoriją Kanadoje ir Europoje. Buvusi Kanados katalikų istorijos asociacijos akademinio žurnalo Historical Studies redaktorė. Domisi jaunimo organizacijų istorija ir šiuo metu rašo Lietuvos, Vokietijos ir Kvebeko tarpukario katalikiškų jaunimo organizacijų lyginamąją studiją.

Domėjimosi sritys

Modernioji Katalikų Bažnyčios istorija, jaunimo organizacijos