Giedrius Subačius

2019-08-19

Giedrius Subačius
Ilinojaus universitetas, Čikaga; Lietuvos istorijos institutas

Prof. habil. dr. Giedrius Subačius yra PLB Lituanistikos studijų katedros Ilinojaus universitete Čikagoje vedėjas, taip pat Lietuvos istorijos instituto Vilniuje mokslo darbuotojas.

Jis yra lituanistas, lingvistas, lietuvių kalbos istorikas Jis paskelbė žemaitiškų Simono Daukanto, Juozapo Čiuldos ir kitų XIX amžiaus rankraštinių kalbos paminklų. Giedrius Subačius įsteigė ir redaguoja mokslo žurnalą „Archivum Lithuanicum“ (t. 1–20, 1999–2018), skirtą pirmiausia socialinei, rašomosios lietuvių kalbos istorijai. Jis pradėjo ir tęsia darbą dr. Aurelijos Tamošiūnaitės vadovaujamame projekte apie asmeninę rašomąją lietuvių kalbą (laiškų, dienoraščių duomenų bazė).

Subačius buvo apdovanotas Simono Daukanto premija (1995); Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Būgos premija (1999), žurnalo Lituanus premija (2005), Užsienyje dirbančių mokslininkų Lietuvos Švietimo ministerijos premija (2009).

Mokslinių interesų sritys

Istorinė sociolingvistika, bendrinių kalbų raida, lingvistinės minties istorija, lietuvių ankstyvoji emigracija į JAV.

Giedriaus Subačiaus monografijos

„Žemaičių bendrinės kalbos idėjos: XIX amžiaus pradžia“ (1998);
„Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra“ (2001);
„Upton Sinclair: The Lithuanian Jungle“ (2006);
„Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas“ (2011),
„Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“ (2018).

Internetinė svetainė