Prof. Gediminas Karoblis

2019-08-16
Prof. Gediminas Karoblis
Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas

Gediminas Karoblis yra Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto Muzikos instituto profesorius, filosofas. Šiuo metu dirba šokio antropologijos srityje ir vadovauja tarptautinei, keturis pasaulio universitetus apimančiai, programai.

Gediminas Karoblis aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, yra buvęs Norvegijos Lietuvių Bendruomenių tarybos pirmininku. 2015 metais PLB XV Seime, kuris vyko Vilniuje, buvo išrinktas į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą vadovauti PLB plėtros komisijai.