Emilija Sakadolskienė

2019-08-30
Emilija Sakadolskienė
VDU Muzikos akademija, VU Ugdymo mokslų institutas

Emilija Sakadolskienė yra pedagogė, chorvedė ir muzikologė. 1971 m. baigė pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje, 1979–88 m. jame dėstė, 1986–88 m. buvo šio instituto etnografinio ansamblio muzikos vadovė. 1970–88 m. vadovavo Čikagos kanklių ansambliui. Baigė De Paulio universitetą Čikagoje (1976 m. gavo muzikos pedagogikos bakalauro, 1985 m. – muzikos magistro laipsnį). Edukologijos srities filosofijos daktaro laipsnį įgijo Merilendo valstybiniame universitete (JAV).

Yra dėsčiusi lietuvių kalbą ir literatūrą Loyolos bei Ilinojaus universitetuose (abu Čikagoje), taip pat – Georgetowno universitete Vašingtone. 1980–83 m. buvo dienraščio Draugas redakcinės kolegijos narė. 1976–84 m. Čikagos lietuvių operos chormeisterė. 1986–88 m. Čikagos choro Dainava vadovė. 1989–95 m. Baltimorės lietuvių choro Daina vadovė. Nuo 1990 m. dirbo vertėja Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinėse ir privačiose įstaigose. 1998–2000 m. organizacijos Amerikos mokytojų pagalba Lietuvos mokyklai (A.P.P.L.E.) pirmininkė.

1994 m. Emilija Sakadolskienė buvo Pasaulio lietuvių dainų šventės Kaune dirigentė. Nuo 2004 gyvena Vilniuje. 2006–18 m. dėstė Lietuvos edukologijos universitete. Nuo 2016 m. dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje. Rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus muzikos mokytojams. Lietuvos ir lietuvių išeivijos spaudoje paskelbė muzikos kritikos ir mokslinių straipsnių, muzikologinių ir edukologinių vertimų. Yra buvusi Lietuvos Švietimo tarybos narė, įvairių su švietimu susijusių darbo grupių bei tyrimų projektų dalyvė.

Mokslinių interesų sritys

Edukologija, muzikologija.