Egidijus Motieka

2019-08-19
Egidijus Motieka
Mykolo Romerio universitetas

Egidijus Motieka yra istorikas ir politologas. 1984 m. jis baigė Vilniaus universitetą, o 1995 – Rytų kalbų ir civilizacijų institutą (Institut des Langues et Civilisations Orientales) Paryžiuje. 1986–99 m. dirbo Lietuvos istorijos institute. Nuo 1994 m. dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 1999–2004 m. Egidijus Motieka buvo Valstybės saugumo departamento pareigūnas. 2004–08 m. Strateginių studijų centro Vilniuje direktorius, nuo 2008 m. jo tarybos pirmininkas.

Mokslinės veiklos sritys: XIX-XX a. Vidurio ir Rytų Europos politinė istorija, religijotyra, tarptautiniai santykiai, geopolitika, strategija. Šiuo metu didžiausią dėmesį E. Motieka skiria modernios ir postmodernios geopolitikos tyrimams, geotransportui, geofinansams, taip pat Baltijos valstybių geoistorijai. Svarbiausi veikalai: „Didysis Vilniaus Seimas“ (1996), „Geopolitiniai kodai“ (su kitais, 2003), „Baltijos valstybių geopolitikos bruožai: XX amžius“ (su kitais, 2005), „Šiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai“ (su kitais, 2005), „Politinių procesų ir struktūrų apžvalga Kaliningrado srityje“ (su kitais, 2006); vienas knygos „Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos“ (2007) autorių. Egidijus Motieka 1988 m. buvo vienas iš leidinio „Lietuvių atgimimo istorijos studijos“ iniciatorių, nuo 1993 m. vyriausiasis redaktorius. Nuo 1988 m. sudarė (su kitais) daugiau kaip 30 knygų.

Mokslinių interesų sritys

Geopolitika, strategijos mokslai, Lietuvos ir Lenkijos politinė istorija XIXa. pab. – XX a. pr.