Dr. Ramūnas Kondratas

2022-09-29

Dr. Ramūnas Kondratas
Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija

Amerikos lietuvis, muziejininkas ir mokslo istorikas (specializacija – medicinos istorija).

Daugiau nei 30 metų dirbo medicinos mokslų kuratoriumi Smitsono institucijos (Smithsonian Institution) Nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje Vašingtone.

2008 m. atvykęs į Lietuvą prisidėjo prie Vilniaus universiteto muziejaus įkūrimo. 2010–2022 m. buvo šio muziejaus direktorius.

Šiuo metu vadovauja Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijai bei Farmacijos istorijos draugijai, pirmininkauja Kultūros paveldo departamento Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai ir taip pat yra UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto narys.