Dr. Giedrius Janauskas

2022-10-24
Dr. Giedrius Janauskas
Vytauto Didžiojo universitetas

Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros docentas.

Mokslinių interesų kryptys

Šaltojo karo laikų liaudies diplomatija, Baltiečių politinės veiklos po II-ojo Pasaulinio karo, Baltijos jūros regiono formavimas(-is) XX-XXI a.