Domas Boguševičius

2022-09-01
Domas Boguševičius
Vytauto Didžiojo universitetas

Istorikas, pedagogas. Vytauto Didžiojo universiteto individualiųjų studijų Academia cum laude koordinatorius, Istorijos katedros dėstytojas. Draugijos pasaulio lietuviams pažinti ir EUROCLIO narys.

Mokslinių interesų kryptys

Lietuvos intelektinė istorija XVIII–XIX a., istorijos didaktika ir mokymo metodika.