Dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė

2022-08-22
Dr. Daiva Kuzmickaitė
Mykolo Romerio universitetas

Sociologė,  dėstanti Mykolo Romerio universitete ir einanti įtėvių ir globėjų šeimoms skirtos programos „Vaiko gerovės institutas“ Kauno Carite vadovės pareigas.

Socialinio darbo magistro studijas baigė Vytauto Didžiojo universitete, vėliau mokėsi ir daktaro laipsnį įgijo Čikagos Loyolos universitete. 2003 m. disertacijos pagrindu parengė monografiją „Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988–2000)“ (2004, Versus Aureus), kuri tapo pirmąją Lietuvoje sociologine-antropologine ir etnografine studija migracijos tema.

Po doktorantūros studijų dėstė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, dirbo VDU Lietuvių išeivijos institute ir buvo viena pirmųjų dirbusių mokslinio žurnalio „OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ redakcijoje.

2008 m. Lietuvių išeivijos institute vadovavo tyrimui „Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai“, kurio rezultatai buvo publikuoti atskiru leidiniu (2008, Versus Aureus) bei OIKOS. 2013 m. prisidėjo ir prie knygos „Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija“ (2013, Versus Aureus) sudarymo.

Kartu su kolegomis Vaiko gerovės institute parengė ir įgyvendino ne vieną projektą, kurių ašis – darbas su vaikais, jų globa bei įvaikinimas.

Mokslinių interesų kryptys

Tėvų globos netekusių vaikų psichosocialiniai aspektai bei pagalbos globėjų ir įtėvių šeimoms galimybės, kokybiniai socialinių mokslų tyrimų metodai, šiuolaikinės tarptautinės lietuvių migracijos ypatumai ir raiška.