Antanas Kulakauskas

2019-08-30
Antanas Kulakauskas
Vytauto Didžiojo universitetas

Antanas Kulakauskas yra lietuvių istorikas ir politologas. 1970–1975 m. studijavo VU Istorijos fakultete, 1978-1981 m. – Leningrado universiteto aspirantūroje. 1993 m. apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją. A. Kulakauskas yra ilgametis Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. 1990 m. su kitais įkūrė tęstinį mokslinį leidinį Lietuvių Atgimimo istorijos studijos. Nuo 2000 m. reiškiasi ir kaip publicistas, politikos komentatorius bei apžvalgininkas. 2006–10 m. Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas. 2007–08 m. Lietuvos aukštojo mokslo tarybos pirmininkas.

Tiria XIX-XX a. Lietuvos visuomeninį ir politinį gyvenimą, lietuvių tapsmą moderniąja tauta, jos raidą. Pirmasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo pradėjo dėstyti geopolitiką VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Svarbiausi veikalai: Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva (su E. Aleksandravičiumi, 1996 m.; ir lenkų kalba), Kova už valstiečių sielas: Caro valdžia, Lietuvos visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje (2000), Nuo amžių slenksčio: Naujausia Lietuvos XIX amžiaus istoriografija (su E. Aleksandravičiumi, 2001 m). Parašė knygą Lietuvos istorija kiekvienam (su kitais, 3 leidimai 2018 m., ukrainiečių kalba 2018 m.).

Mokslinių interesų sritys

Istorija, politikos mokslai.