Temos

2019 lapkričio 14-16 d.

 

Įvadinė sesija I sesija II sesijaIII sesijaIV sesijaBaigiamoji sesija

Įvadinė plenarinė sesija: Mokslas, visuomenė ir laisvė

Sesija vyks: 2019 m. lapkričio 14 d. Kauno miesto Rotušėje, Rotušės a., Kaune.

Sesijos formatas: Plenarinė sesija (50 min.); atviras mikrofonas (20 min.)

Sesijoje bus svarstoma: kam šiandien tarnauja mokslas? Kokia yra kūrybos vertė? Ar moksle ir kūryboje semiamės stiprybės iš praeities? Kokia turėtų būti Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų misija?

Pranešimus šioje sesijoje skaitys: Algirdas Avižienis, Elona Vaišnienė, Egidijus Aleksandravičius, Darius Udrys, Rimas Čuplinskas

Moderuos: Giedrius Janauskas

I sesija: Universitetų ir mokslo žmonių misijos

Sesija vyks: 2019 m. lapkričio 15 d. VDU Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaune.

Sesijos formatas: Plenarinė sesija (1,5 val.); diskusijų erdvės (1,5 val.)

Plenarinėje sesijoje bus svarstoma: kokia yra universitetų ir mokslo žmonių misija šiuolaikinėje Lietuvoje. Koks balansas tarp universiteto kaip laisvų kūrybiškų žmonių augimo terpės ir universiteto kaip profesinių žinių įgijimo terpės? Ar universitetai ir mokslo įstaigos turi atliepti visuomenės lūkesčius ar kaip tik aktyviau prisidėti tuos lūkesčius formuojant? Ar klasikinis universitetinis išsilavinimas išlieka vertingas XXI amžiuje?

Pranešimus šioje plenarinėje sesijoje skaitys: Giedrius Alkauskas, Rūta Petrauskaitė, Algirdas Avižienis, Eugenijus Valatka

Moderuos: Giedrius Subačius

 

Sesiją lydės dvi diskusijų erdvės:

1. Fundamentinių ir taikomųjų mokslo tyrimų santykis gamtos ir technikos moksluose

Kviečiame diskutuoti ar pasauliui tampant vis labiau konkurencingam, Lietuvoje yra vietos fundamentiniams tyrimams. Ar fundamentiniai tyrimai lieka turtingų valstybių ir mokslo centrų privilegija? Ar Lietuvoje plėsis inovacijoms imlus verslas? Ką daryti, kad taip būtų?

2. Universitetinio išsimokslinimo vertė „informacijos per vieną sekundę amžiuje“

Kviečiame diskutuoti, ar visuotiniame informacijos amžiuje klasikinio universitetinio išsilavinimo vertė mažėja ar kaip tik didėja. Koks universiteto žmonių atsakas tiems, kurie mano, jog tereikia mokėti ieškoti informacijos ir ją panaudoti?

 

Būsime labai dėkingi, jei visi mokslininkai ir kūrėjai, norintys pasisakyti programoje numatytomis diskusijų temomis, iki 2019 m. rugsėjo mėnesio 15 dienos, viename mašinraščio puslapyje išdėstytas savo pasisakymo tezes, nurodę diskusijos temą, atsiųstų diskusijų kuratoriams.

 

II sesija: Kas manomės esą? Kuo norime būti?

Sesija vyks: 2019 m. lapkričio 15 d. VDU Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaune.

Sesijos formatas: Plenarinė sesija (1,5 val.); diskusijų erdvės (1,5 val.)

Plenarinėje sesijoje bus svarstoma: kokiomis patirtimis, kokia istorine savimone remiasi dabartinė lietuvių tapatybė. Su kokiais iššūkiais ji susiduria? Kokią mūsų tapatybę kuria, turėtų kurti mokykla ir viešoji erdvė? Koks vaidmuo šiuo atveju tenka mokslams ir menams? Ar yra lietuvio tapatybėje pamatinių, esminių dalykų, kuriuos suvokti ir saugoti būtų svarbu?

Pranešimus šioje plenarinėje sesijoje skaitys: Julija Šukys, Kęstutis Girnius, Emilija Sakadolskienė.

Moderuos: Rimas Čuplinskas ir Darius Kuolys

 

Plenarinę sesiją lydės dvi diskusijų erdvės:

1. Kas lems būsimą lietuvių tapatybę – baimė ar dosnumas?

Kviečiame diskutuoti, į kokį tapatybės modelį – uždaresnį ar atviresnį – turėtų orientuotis Lietuva ir lietuvija dabarties pasaulyje. Kokias kūrybos galimybes atveria, kokius iššūkius Lietuvai ir lietuvijai kelia vienas ir kitas tapatybės modelis?

2. Kokią mūsų tapatybę kuria švietimas ir viešoji erdvė?
Diskutuosime, kokią mūsų lietuvybę šiandien ugdo mokykla. Kokią, kokiais būdais ir priemonėmis turėtų ugdyti? Koks vaidmuo čia tenka, galėtų tekti žiniasklaidai ir viešajai erdvei?

 

Būsime labai dėkingi, jei visi mokslininkai ir kūrėjai, norintys pasisakyti programoje numatytomis diskusijų temomis, iki 2019 m. rugsėjo mėnesio 15 dienos, viename mašinraščio puslapyje išdėstytas savo pasisakymo tezes, nurodę diskusijos temą, atsiųstų diskusijų kuratoriams.

 

III sesija: Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos mokslai

Sesija vyks: 2019 m. lapkričio 16 d. VDU mokslo ir studijų centre, V. Putvinskio g. 23, Kaune.

Sesijos formatas: Plenarinė sesija (1,5 val.); diskusijų erdvės (1,5 val.)

Plenarinėje sesijoje bus svarstoma: ar turime geopolitinę vaizduotę besikeičiančios pasaulio tvarkos, ekonominių galių ir technologijų kontekste? Kokią vietą užimame ir turėtume užimti naujoje postmodernioje geopolitinėje realybėje? Ar Lietuva kaip valstybės projektas gali išlikti naujoje ekonominėje realybėje, veikiama globalios komunikacijos ir masinės migracijos? Koks vaidmuo teks Lietuvai Azijos amžiuje, ir ar pažįstame naująsias pasaulio galias? Ar Lietuvos geopolitiniame mąstyme yra, turi būti vietos alternatyvoms? Kur yra Lietuvos ribos ekonomikoje ar kibernetinėje erdvėje? Ar gali egzistuoti postmoderni Lietuva – atsieta nuo teritorijos?

Pranešimus šioje plenarinėje sesijoje skaitys: Aušra Park, Egidijus Motieka, Nortautas Statkus

Moderuos: Antanas Kulakauskas ir Giedrius Česnakas

 

Plenarinę sesiją lydės dvi diskusijų erdvės:

1. Globalios tvarkos su vienu dominuojančiu poliumi pabaiga ir kova dėl globalizacijos proceso geopolitinio performatavimo: Lietuvos geopolitinių pasirinkimų galimybės.

Kviečiame diskutuoti, ko siekia Kinija: priešintis JAV ir Vakarų dominavimui ar dominuoti pati ir primesti savąjį civilizacinį ir kultūrinį modelį? Kokią vietą šiuolaikinio pasaulio geopolitikoje užima Rusija ir kokios jos perspektyvos? Ar suprasdama geopolitinius iššūkius Lietuva turi pasilikti ties tradiciniais užsienio politikos, saugumo ir ekonominiais vektoriais – t.y. to paties tik daugiau? Ar reikia Lietuvai savarankiškos geopolitinės vizijos, ar užtenka laikytis ES, NATO ir kitų tarptautinių institucijų rekomendacijų? Kokius santykius turime konstruoti su naujosiomis Azijos galiomis? Ką darytume, jei Vakarų Europa apsispręstų rimtai stiprinti „Europos strateginę autonomiją“ ir iškiltų kolizija tarp euroatlantizmo ir eurokontinentalizmo?

2. Postmoderni Lietuva naujoje pasaulio tvarkoje

Kviečiame diskutuoti, kaip Lietuvos geopolitiką keis demografiniai, technologiniai ir migraciniai procesai? Ar pasirinkimas egzistuoja tik tarp nacionalistinio tradicionalizmo ir neoliberalizmu grindžiamos globalizacijos? Koks kelias, kokia politika gali užtikrinti darnią ir tvarią pasaulio, kuriame liktų vietos tautinėms kultūroms, plėtrą? Ar tai apskritai įmanoma? Kur prasideda ir baigiasi Lietuva kibernetinėje, informacinėje ir ekonominėje erdvėse? Ar įmanoma „globali Lietuva“, jei Lietuvoje lietuviai (t.y. lietuviškai kalbantys ir mąstantys žmonės) virstų mažuma? Ar globalizacijos procese Lietuva nevirsta su žmonių kasdieniniais rūpesčiais vis mažiau sąsajų turinčiu, bet stiprią empatiją žadinančiu istoriniu mitu?

 

Būsime labai dėkingi, jei visi mokslininkai ir kūrėjai, norintys pasisakyti programoje numatytomis diskusijų temomis, iki 2019 m. rugsėjo mėnesio 15 dienos, viename mašinraščio puslapyje išdėstytas savo pasisakymo tezes, nurodę diskusijos temą, atsiųstų diskusijų kuratoriams.

 

IV sesija: Žiniasklaida, intelektas, kūryba

Sesija vyks: 2019 m. lapkričio 16 d. VDU mokslo ir studijų centre, V. Putvinskio g. 23, Kaune.

Sesijos formatas: Plenarinė sesija (1,5 val.); diskusijų erdvės (1,5 val.)

Plenarinėje sesijoje bus svarstoma: ar gausėjant masinei komunikacijai ir jos priemonėms, daugėja galimybių išsireikšti. Kokį poveikį tai turi komunikavimo kokybei? Ar komunikacijos demokratizavimas ir tradicinių intelektinių ir kūrybos autoritetų saulėlydis veikiau padeda, ar trukdo svarstyti, priimti protingus sprendimus bei atpažinti ir vertinti kokybišką kūrybą? Ir kokia laukia ateitis?

Pranešimus šioje plenarinėje sesijoje skaitys: Ray Bartkus, Kristina Juraitė, Virgis Valentinavičius, Ieva Ivanauskaitė

Moderuos: Darius Udrys

 

Sesiją lydės dvi diskusijų erdvės:

1. Žiniasklaida ir kūryba

Kviečiame diskutuoti, kaip žiniasklaidos demokratizacija (įgalinanti kiekvieną plačiai skleisti savo kūrybą ir nesunkiai atrasti naujas auditorijas) padėjo kūrybai ir kūrybininkams? Kaip jiems pakenkė? Kaip padėjo ar pakenkė visuomenei? Ką daryti, kad minusų būtų mažiau, o pliusų daugiau?

2. Žiniasklaida ir intelektas
Diskutuosime, ar žiniasklaidos demokratizacija (kai beveik bet kas gali veikti kaip savarankiška naujienų agentūra) padeda ar trukdo visuomenei ir individams priimti protingus sprendimus? Kokie pliusai? Kokie minusai?

 

Būsime labai dėkingi, jei visi mokslininkai ir kūrėjai, norintys pasisakyti programoje numatytomis diskusijų temomis, iki 2019 m. rugsėjo mėnesio 15 dienos, viename mašinraščio puslapyje išdėstytas savo pasisakymo tezes, nurodę diskusijos temą, atsiųstų diskusijų kuratoriams.

 

Baigiamoji sesija: simpoziumo refleksija

Sesija vyks: 2019 lapkričio 16 d. VDU daugiafunkciniame centre, V. Putvinskio g. 23, Kaune.

Sesijos formatas: 4 simpoziumo sesijų refleksijos (40 min.); bendra diskusija (50 min.)

Plenarinėje sesijoje bus aptariama: XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo stipriosios ir silpnosios pusės, įvykusių plenarinių sesijų ir diskusijų kokybė, gylis ir nauda, kokie simpoziumai turėtų būti ateityje.

Refleksijas šioje sesijoje pateiks: Gediminas Karoblis, Violeta Davoliūtė, Giedrius Česnakas.

Moderuos: Ingrida Celešiūtė