Kviečiame į XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo diskusijų erdves

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

kviečiame susipažinti su XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo (MKS) organizatorių parengta programa ir nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. Mokslo ir kūrybos simpoziumas vyks 2019 m. lapkričio 14-16 d., Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Būsime labai dėkingi, jei visi mokslininkai ir kūrėjai, norintys pasisakyti programoje numatytomis diskusijų temomis, iki 2019 m. rugsėjo mėnesio 15 dienos, viename mašinraščio puslapyje išdėstytas savo pasisakymo tezes, nurodę diskusijos temą, atsiųstų diskusijų kuratoriams.

Vieno pasisakymo trukmė – 4-5 min.

 

 

Maloniai prašome užpildyti klausimyną,
pateikiant informaciją apie save bei siūlomo pasisakymo tezes.

    Prašome pasirinkti diskusijų erdvę (iki dviejų).
    Temų aprašymus galite rasti paspaudę aukščiau pateiktą nuorodą

    1. Fundamentinių ir taikomųjų mokslo tyrimų santykis gamtos ir technikos moksluose (I sesija, 11 15)2. Universitetinio išsimokslinimo vertė „informacijos per vieną sekundę amžiuje“ (I sesija, 11 15)3. Kas lems būsimą lietuvių tapatybę – baimė ar dosnumas? (II sesija, 11 15)4. Kokią mūsų tapatybę kuria švietimas ir viešoji erdvė? (II sesija, 11 15)5. Globalios tvarkos su vienu dominuojančiu poliumi pabaiga ir kova dėl globalizacijos proceso geopolitinio performatavimo: Lietuvos geopolitinių pasirinkimų galimybės. (III sesija, 11 16)6. Postmoderni Lietuva naujoje pasaulio tvarkoje (III sesija, 11 16)7. Žiniasklaida ir kūryba (IV sesija, 11 16)8. Žiniasklaida ir intelektas (IV sesija, 11 16)