Programa

2019 lapkričio 12-16 d.

 

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo plenarinės sesijos ir diskusijos vyks lapkričio 14-16 d., tačiau prieš prasidedant oficialiai renginio daliai, kviečiame „įsibėgėti“ dalyvaujant pasaulio lietuvių menui ir kūrybai skirtuose renginiuose.

Lapkričio 12 d. kviečiame stebėti Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje demonstruojamus filmus, skirtus išeivijai, o lapkričio 13 d. Kaune, vyksiantį Vidmantės Černiauskaitės, menininkės ir kūrėjos iš Jungtinės Karalystės performansą.

Lapkričio 12Lapkričio 13Lapkričio 14Lapkričio 15Lapkričio 16

2019-11-12
Antradienis

Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Išeivijai skirta filmų erdvė

Programoje:
7000 mylių kelyje, rež. Henrikas GULBINAS.
Reminiscencijos iš kelionės į Lietuvą, rež. Jonas MEKAS.
Mano širdies bažnyčia, rež. Arūnas ANTANAITIS.
Marija Gimbutas, rež. Algirdas TARVYDAS.

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje

Fotomenininko Arūno KULIKAUSKO darbų paroda
„Niujorko polaroidai“

2019-11-13
Trečiadienis
VDU didžiosiuos salės foje, S. Daukanto g. 28, Kaunas

Vidmantės ČERNIAUSKAITĖS performansas

2019-11-14
Ketvirtadienis
Kauno Rotušė, Rotušės a. 15, Kaunas

Atidarymas

18.00-18.20
Sveikinimo žodis
Dalia HENKE, Pasaulio lietuvių bendruomenė
Juozas AUGUTIS, Vytauto Didžiojo universitetas
Vytas NARUTIS, Lietuvių fondas

18.20-19.30
Plenarinė sesija:
Mokslas, visuomenė ir laisvė.

Pranešėjai:
Algirdas AVIŽIENIS
Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS
Elona VAIŠNIENĖ
Darius UDRYS
Rimas ČUPLINSKAS

19.30-19.50
Atviras mikrofonas

20.00-21.00
Furšetas

2019-11-15
Penktadienis
Vytauto Didžiojo universitetas, Didžioji aula, Gimnazijos g. 7.

8.30-8.55 
Registracija, ryto kava

9.00-10.30
I plenarinė sesija:
Universitetų ir mokslo žmonių misijos.

Moderuoja
Giedrius SUBAČIUS

Pranešėjai:
Algirdas AVIŽIENIS
Giedrius ALKAUSKAS
Rūta PETRAUSKAITĖ
Eugenijus VALATKA

10.30-10.55
Kavos pertrauka

11:00-12.30
Diskusijų erdvės

Moderuoja
Audrius ALKAUSKAS

1. Fundamentinių ir taikomųjų mokslo tyrimų santykis gamtos ir technikos moksluose.

Diskutantai:
Gintaras VALUŠIS
Bronė NARKEVIČIENĖ

2. Universitetinio išsimokslinimo vertė „informacijos per vieną sekundę amžiuje“.

Diskutantai:
Giedrius SUBAČIUS
Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS

13.00-14.15 
Pietūs

14.30-16.00
II plenarinė sesija:
Kas manome esantys? Kuo norime būti?

Moderuoja
Darius KUOLYS ir Rimas ČUPLINSKAS

Pranešėjai:
Julija ŠUKYS
Kęstutis GIRNIUS
Emilija SAKADOLSKIENĖ

16.00-16.25
Kavos pertrauka

16.30-18.00
Diskusijų erdvės

1. Kas lems būsimą lietuvių tapatybę – baimė ar dosnumas?

2. Kokią mūsų tapatybę kuria švietimas ir viešoji erdvė?

Pasisakymai:

Henrikas ANTANAITIS
Laurynas MISEVIČIUS
Galina CHMEL-DUNAJ

18.30-20.30  
Mokslo premijų įteikimas

Koncertuos pianistas Rimantas VINGRAS

2019-11-16
Šeštadienis
VDU Daugiafunkcis centras, V. Putvinskio g. 23, 3 aukštas

8.30-8.55 
Registracija, ryto kava

9.00-10.30
III plenarinė sesija: Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos mokslai

Moderuoja
Antanas KULAKAUSKAS, Giedrius ČESNAKAS

Pranešėjai:
Aušra PARK
Egidijus MOTIEKA
Nortautas STATKUS

10.30-10.55 
Kavos pertrauka

11:00-12.30
Diskusijų erdvės

Moderuoja Giedrius ČESNAKAS

1. Globalios tvarkos su vienu dominuojančiu poliumi pabaiga
ir kova dėl globalizacijos proceso geopolitinio performatavimo:
Lietuvos geopolitinių pasirinkimų galimybės.

Diskutantai:
Ringailė KUOKŠTYTĖ
Saulius MYKOLIŪNAS
Dalia STAPONKUTĖ
Raimundas LOPATA

2. Postmoderni Lietuva naujoje pasaulio tvarkoje

Diskutantai:
Giedrė PRANAITYTĖ
Henrikas ANTANAITIS
Saulius PIVORAS
Skaidra TRILUPAITYTĖ
Gintautas MAŽEIKIS

13.00-14.15 
Pietūs

14.30-16.00
IV plenarinė sesija:
Žiniasklaida, intelektas, kūryba.

Moderuoja
Darius UDRYS

Pranešėjai:
Ray BARTKUS
Kristina JURAITĖ
Virgis VALENTINAVIČIUS
Ieva IVANAUSKAITĖ

16.00-16.25  
Kavos pertrauka

16.30-17.15
Diskusijų erdvė:
Žiniasklaida ir kūryba

Diskutantai:
Antanas ŠILEIKA
Darius UDRYS

18.30-19.00
Simpoziumo refleksija

Gediminas KAROBLIS
Violeta DAVOLIŪTĖ
Giedrius ČESNAKAS

19.00-20.00 
Uždarymas