Programos dalyviai

Saulius Geniušas

Saulius Geniušas

Filosofas, Kinija
Saulius Geniušas
Honkongo kiniškasis universitetas (CUHK)

Saulius Geniušas – filosofas, šiuo metu dirbantis Honkongo kiniškajame universitete. Filosofijos bakalauro studijas baigė Vilniaus universitete, vėliau žinias gilino McMaster universitete Kanadoje, Kiolno universitete Vokietijoje. Disertaciją, kuriai buvo suteiktas Hans Jonas apdovanojimas, apsigynė New School universitete Niujorke. Prieš prisijungdamas prie Honkongo kiniškojo universiteto, dirbo James Madison universitete, JAV, kaip asistuojantis profesorius 

Saulius Geniušas yra parašęs keturias knygas, daugiau nei 60 mokslinių straipsnių, išleistų anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų ir lietuvių kalbomis. KnygaSkausmo fenomenologija (orig. The Phenomenology of Pain) sulaukė dviejų tarptautinių apdovanojimų, įskaitant prestižinį Edward Ballard prizą.

Taip pat yra vienas iš International Journal of Social Imaginaries ir knygų serijos Social Imaginaries redaktorių.

Mokslinių interesų kryptys

Fenomenologija, hermeneutika, filosofinė antropologija, estetika.

Andriy Nahachewsky

Andriy Nahachewsky

Etnografas, Kanada
Andriy Nahachewsky
University of Alberta

Dr. Andriy Nahachewsky occupied the Huculak Chair of Ukrainian Culture and Ethnography (1990–2018) at the University of Alberta in Canada and served as founding Director of the Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore (2001–2016). He also served as the Curator of the Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives, a large multimedia repository of resources on Ukrainian culture.

He was the Principal Investigator of a large fieldwork project, Local Culture and Diversity on the Prairies, producing an archive of conversations with people who remembered local prairie community life prior to 1939.

A. Nahachewsky has conducted fieldwork projects on Ukrainian culture in Ukraine and in ten countries of the Ukrainian diaspora. His current project explores storytelling strategies in a large corpus of narratives about Ukrainian immigration to Canada and Brazil from 1891–1914.

Domėjimosi sritys

Ethnographic methodology, diaspora, the Ukrainian Canadian experience, Ukrainian dance, Ukrainian traditions in the twentieth century.

Indrė Čuplinskas

Indrė Čuplinskas

Istorikė, Kanada
Indrė Čuplinskas
University of Alberta

Indrė Čuplinskas – istorikė, dirbanti St. Joseph’s College, University of Alberta, vakarų Kanadoje. Gimė ir augo Kanadoje, dalyvaudama įvairiose lietuviškose organizacijose. Pastaruoju metu buvo Edmonton’o lietuvių bendruomenės pirmininkė. Studijavo Kanados, Vokietijos ir Belgijos universitetuose. 1992–1994 m. dėstė istoriją, teologiją bei anglų kalbą Šv. Antano Religinių Studijų Institute Kretingoje.

Indrė Čuplinskas tyrinėja moderniąja katalikų istoriją Kanadoje ir Europoje. Buvusi Kanados katalikų istorijos asociacijos akademinio žurnalo Historical Studies redaktorė. Domisi jaunimo organizacijų istorija ir šiuo metu rašo Lietuvos, Vokietijos ir Kvebeko tarpukario katalikiškų jaunimo organizacijų lyginamąją studiją.

Domėjimosi sritys

Modernioji Katalikų Bažnyčios istorija, jaunimo organizacijos

Egidijus Aleksandravičius

Egidijus Aleksandravičius

Istorikas, Lietuva
Egidijus Aleksandravičius
Vytauto Didžiojo universitetas

Egidijus Aleksandravičius yra „Academia cum laude“ vadovas, istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius, publicistas, aktyvus visuomenininkas, Lietuvoje žinomas viešasis intelektualas, daugelio knygų apie Lietuvos istoriją autorius.

Prof. E. Aleksandravičius yra dvidešimties knygų autorius, paskelbęs daugiau nei šimtą straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje. Šalia XIX a. Lietuvos kultūros ir pilietinės visuomenės istorijos, E. Aleksandravičius tyrinėja lietuvių išeivijos intelektinę raidą po Antrojo pasaulinio karo.

Mokslinę patirtį jis sukaupė ne tik Lietuvoje, bet ir JAV bei Suomijoje – stažavosi Viskonsino valstijos universitete, Madisone, vėliau dirbo vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus ir Helsinkio universitetuose. Pastarąjį dešimtmetį dėsto Bolonijos universitete

E. Aleksandravičius aktyviai dalyvauja daugelio draugijų ir fondų veikloje: yra buvęs Lietuvos istorijos mokslo tautinio komiteto prezidentu, „Atviros Lietuvos fondo“ valdybos pirmininku, o šiuo metu yra „Santaros-Šviesos“, Lietuvos istorijos draugijos, Žemaičių kultūros draugijos ir kitų laisvanoriškų organizacijų narys.

Mokslinių interesų sritys

Istoriografija ir atmintis šiandieniame pasaulyje; sąmoningumo istorija egzilyje ir priklausomybės metais; pilietinės visuomenės atsiradimas ir Lietuvos atgimimas XIX- XX a.

Gediminas Karoblis

Gediminas Karoblis

Filosofas, Lietuva / Norvegija
Gediminas Karoblis
Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas

Gediminas Karoblis yra Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto Muzikos instituto profesorius, filosofas. Šiuo metu jis dirba šokio antropologijos srityje ir vadovauja tarptautinei, keturis pasaulio universitetus apimančiai, programai.

Gediminas Karoblis aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, yra buvęs Norvegijos Lietuvių Bendruomenių tarybos pirmininku. 2015 metais PLB XV Seime, kuris vyko Vilniuje, buvo išrinktas į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą vadovauti PLB plėtros komisijai.

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Edukologė, Lietuva
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Vilniaus universitetas

Dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė yra Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedros docentė.

Nuo 2010 m. palaiko Tavistock žmogiškųjų santykių instituto ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimą. Nuo 2011 m. ir nacionalinio jaunimo tyrinėtojų tinklo narė, kas antrus metus organizuojanti respublikines jaunimo studijų konferencijas, o nuo 2021 metų Darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė.

Tyrėja yra dayvavusi mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jaunimo raidos rizikos ir apsaugos veiksniams; jaunimo situacijai ir jaunimo integracijos į darbo rinką prielaidoms; visuomenės reakcijoms į nepilnamečių nusikalstamumą bei jų pasekmes; vaikų nuotoliniam ugdymui pandemijos metu.

Dr. J. Buzaitytė-Kašalynienė nuo 1991 m. yra skautų judėjimo narė, turinti ilgametę vadovavimo patirtį: ėjo įvairias vadovaujančias pareigas Lietuvos skautų sąjungoje, Lietuvos skautijoje ir Akademiniame skautų sąjūdyje; buvo draugininkė, tuntininkė, tarybos narė, tarybos ir etikos komisijos pirmininkė ir kt. Yra apdovanota Lietuvos skautijos Lelijos ir Padėkos ordinais. Nuo 2009 m. yra Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) įgaliotinė Lietuvoje.

Mokslinių interesų kryptys

Sociologija, socialinis darbas, socialinė politika, švietimas, darbas su jaunimu, psichologija

Mykolas Drunga

Mykolas Drunga

Žurnalistas, Lietuva
Mykolas Drunga

Dr. Mykolas Jurgis Drunga – Amerikos lietuvių ir Lietuvos žurnalistas, filosofas, vertėjas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto komunikacijos katedros docentas.

Čikagoje ir Bostone Mykolas Drunga dirbo šeštadieninių lietuvių mokyklų mokytoju, taip pat – Lietuvių studentų sąjungos metraščio vyr. redaktoriumi, MIT filosofijos skyriaus instruktoriumi. 1972 m. kartu su kitais įkūrė radijo programą „Garso bangos“, rengė kultūrines laidas apie lietuvių literatūrą, muziką. Už programą apie M. K. Čiurlionio muziką laimėjo Armstrongo premiją.

Mykolas J. Drunga taip pat yra ėjęs įvairių publikacijų ir leidinių redaktoriaus pareigas, tarp jų – „My Encyclopedia Lituanica“ 4–5 tomų, „Lietuvių studentų sąjungos metraščių“, savaitraščio „Keleivis“, „Vienybė“, žurnalo „Lituanus“, JAV lietuvių žurnalo „The Observer“ ir kt. Jis taip pat buvo dienraščio „Draugas“ ir savaitraščio „Vienybė“ bendradarbis, žurnalo „Baltic Forum“ vertėjas.

2018 m. doc. M. J. Drungai suteiktas VDU garbės daktaro vardas už jo nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanistinių kultūros ir demokratijos vertybių puoselėjimą bei Vytauto Didžiojo universiteto vardo garsinimą.

 

Kristina Dryža

Kristina Dryža

Futorologė, Lietuva / Australija
Kristina Dryža

Australian-born Lithuanian Kristina Dryža is recognised as one of the world’s top female futurists and is also an archetypal consultant and author.

Kristina has always been fascinated by patterns for feels we are patterned beings in a patterned universe. She writes and speaks about the patterning of seasonal, tidal, lunar and circadian rhythms and their influence on creativity, innovation and leadership. She also explores archetypes and mythology to perceive the patterns in the collective unconscious and their expression within our psyches, society and media.

Mokslinių interesų kryptys

Futurology, mythology

Darius Udrys

Darius Udrys

Politologas, JAV
Darius Udrys
Vilniaus universitetas

Darius Udrys yra politologas ir viešųjų ryšių bei organizacijų plėtros specialistas. 2006 m. įgijo politikos filosofijos daktaro laipsnį Kalifornijos Claremont Graduate universitete. Šiuo metu jis dėsto komunikaciją Vilniaus universitete, taip pat yra brendingo agentūros Neue Unica strategijos vadovas ir partneris bei įmonės Fipra Lithuania konsultantas. Darius Udrys buvo VšĮ „GO Vilnius“ (Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros) steigiamasis direktorius. 2015–2017 m. priklausė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, 2016 m. buvo išrinktas į partijos etikos komisiją. 2011–2015 m. buvo Vilniuje veikiančio Europos humanitarinio universiteto plėtros ir komunikacijos prorektorius.

Darius Udrys gimė ir užaugo lietuviškoje šeimoje JAV. Prieš atvykdamas gyventi į Lietuvą 2011 m., aktyviai prisidėjo prie lietuvybės palaikymo užsienyje: buvo Los Andželo lietuvių bendruomenės prezidentas bei Los Andželo-Kauno miestų seserų programos vadovas, dirbo žurnalistu Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijoje Prahoje ir Lietuvos radijo korespondentu, vadovavo JAV Pilietinio švietimo centro programoms Rytų Europoje ir buvo šios viešosios įmonės plėtros direktorius.

Internetinė svetainė
Ann Senn

Ann Senn

Verslo konsultantė, JAV
Ann Senn

Ann Senn is an accomplished author, speaker, and educator on a wide range of business strategy, leadership, and technology topics. She has written two books, authored numerous articles, and been honored as a “Top Women Industry Leader” by the Minneapolis/St. Paul Business Journal and “Top 100 Women in Computing” by Open Computing Magazine.

Ann currently serves as an independent board director for several companies including The Nerdery (technology) and Sora Neuroscience (brain mapping). She is an active angel investor with Twin Cities Angels (focused on Minnesota startups) and CEO/executive team coach (strategy, operations, and leadership). She is also studying for a doctorate in higher education with an emphasis on developing leadership in youth and young adults.

Ann Senn is the granddaughter of Swiss philologist and lexicographer, professor dr. Alfred Erich Senn, who lived in Kaunas from 1921-1930 and taught at the University of Lithuania (later renamed VMU). Although he and his Lithuanian wife Marija Vedlugaite had emigrated to USA, their son, Ann’s father, dr. Alfred Erich Senn authored many books and numerous scholarly articles centered on the history of Lithuania and was a visiting professor at Vytautas Magnus University (VMU).

Mokslinių interesų kryptys

Global strategy, technology, and organizational change

Rimas Čuplinskas

Rimas Čuplinskas

Filosofas, Lietuva
Rimas Čuplinskas
MB Umlautmedia

Kanadoje gimęs ir ilgus metus Vokietijoje gyvenęs Rimas Čuplinskas yra vienas iš Vokietijoje ir Lietuvoje veikiančios medijų dizaino bei ženklodaros agentūros „Umlautmedia“ steigėjų ir kūrybinis vadovas.

Baigė filosofijos ir informatikos studijas Bonos universitete. Vokietijoje R. Čuplinskas ilgus metus dirbo akademinį, visuomeninį ir kultūrinį darbą, ėjo Europos lietuvių kultūros centro direktoriaus ir Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininko pareigas.

Po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. dirbo Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio sekretoriate ir buvo atsakingas už korespondenciją anglų kalba. Nuo 2018 m. eina Lietuvos ir Kanados prekybos rūmų prezidento pareigas.

Rimas Čuplinskas yra dalyvavęs daugelyje diskusijų apie Lietuvos ir jos diasporos santykius, lietuviškosios tapatybės klausimus. 2006 metais jis skaitė pranešimą LR Seime, kuriame pirmąsyk pristatė „Globalios Lietuvos“ sąvoką.

Domėjimosi sritys

Filosofija, informatika.

Internetinė svetainė
Indrė Grigaravičiūtė

Indrė Grigaravičiūtė

Informatikė, Lietuva / Norvegija
Indrė Grigaravičiūtė
Kongsberg Digital AS

Indrė Grigaravičiūtė – informatikos specialistė, šiuo metu dirbanti IT projektų valdymo vadove ,,Kongsberg Digital AS“ Norvegijoje įsikūrusioje tarptautinėje įmonėje, teikiančioje programinę įrangą ir skaitmeninius sprendimus prekybinio laivyno, naftos, atsinaujinančios energijos bei komunalinių paslaugų pramonės įmonėms.

I. Grigaravičiūtė Lietuvos Edukologijos universitete baigė Informatikos bakalauro studijas ir įgijo informatikos mokytojos kvalifikaciją. Vėliau tęsė studijas Kauno technologijos universitete, magistro programoje „Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos“. Dalyvavo studijų mainų programose „University of Applied Sciences Upper Austria“ universitete Austrijoje ir „National Tsing Hua University“ (NTHU) universitete Taivane, o sistemų programuotojos praktiką atliko IWMAC AS įmonėje Norvegijoje, pagal The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) programą. Studijų metu taip pat parengė mokslinį straipsnį „E. mokymosi aplinkos, skirtos mokytis interneto technologijas“.

2017–2019 m. aktyviai dalyvaudama Triondelago Lietuvių bendruomenės „Baltai“ veikloje bei būdama valdybos nare, prisidėjo prie Norvegijos lietuvių ir jų vaikų lietuvybės puoselėjimo ir saugojimo.

Indrė padeda įgyvendinti IT projektus ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus Verslo kolegija ir kitomis mokymo įstaigomis, organizacijomis.

Mokslinių interesų kryptys

Informatika, edukologija, vadyba, psichologija, komunikacija, informacija

Judita Sedaitis

Judita Sedaitis

Sociologė, JAV
Judita Sedaitis
New York City College of Technology

Judita Sedaitis (Judith Sedaitis) – JAV sociologė, meno kritikė, gimusi lietuvių emigrantų šeimoje Čikagoje.

1980 m. Čikagos universitete baigė filosofijos ir psichologijos bakalauro, o 1982 m. sociologijos magistro studijas. 1994 m. Kolumbijos universiteto Harimano Sovietų Sąjungos tyrimų institute Niujorke apgynė sociologijos daktaro laipsnį.

Dirbo Niujorko miesto universitete (City University of New York), Berkeley koledžo Laisvųjų menų mokykloje (The School of Liberal Arts Berkeley College). Nuo 2014 m. dirba Niujorko miesto Technologijos koledže (New York City College of Technology). 2014 m., gavusi Fullbright stipendiją, vykdė tyrimus ir dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

Parašė ir parengė dvi knygas „Perestroika From Below: Social Movements in the Soviet Union“ (su Jim Butterfield, 1991), „Lithuania: The Rebel Nation“, (su Stanley Vardys, 1997) bei yra publikavusi įvairių mokslinių straipsnių postsovietine tematika.

Aktyviai dalyvauja JAV lietuvių veikloje: dirbo Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, nuo 2011 m. JAV lietuvių išeivijos labdaros organizacijos Tautos Fondo Tarybos (Lithuanian National Foundation) narė, atsakinga už JAV lietuvių studentų studijas Lietuvoje stipendijų programą.

Mokslinių interesų kryptys

Socialinio kapitalo ir etniškumo vaidmuo aukštaujame moksle, feminizmas, postsovietmetis.

Ilona Strumickienė

Ilona Strumickienė

Istorikė, Lietuva
Ilona Strumickienė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Istorikė, studijavusi Vytauto Didžiojo universitete. Šiuo metu dirba Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje – Valstybingumo centro vadovė, kuruojanti Adolfo Damušio demokratijos studijų centro veiklą. Taip pat „Draugijos pasaulio lietuviams pažinti“ pirmininkė.

Mokslinių interesų kryptys

Lietuvių diasporos istorija ir paveldas, grįžtamoji migracija bei diasporos įtaka Lietuvos visuomenės raidai.