E. Aleksandravičius „Gyvosios lietuvybės idėja pokario pabėgėlių kartoje ir dabar“

Prof. Egidijus Aleksandravičius paskaita apie „Gyvosios lietuvybės idėją pokario pabėgėlių kartoje ir dabar ” Vokietijos lituanistinių mokyklų darbuotojų seminare, vykusiame 2018 m. spalio 19-20 dienomis Hiutenfelde.