VDU pasitiko LISS ir „Refresh in Lithuania“ vasaros programų dalyvius

2013-07-23

2014 m. birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete (Vero Cafe @ VDU, S. Daukanto g. 28, Kaune) rinkosi lietuvių kilmės studentai, dalyvaujantys jau ketvirtus metus VDU kuruojamoje Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programoje.

Trys dešimtys jaunuolių iš JAV ir Kanados atvyko į Lietuvą atlikti profesines praktikas įvairiose valstybinėse įstaigose bei privačiose įmonėse. Šešių savaičių trukmės viešnagės metu išeivijos lietuviai ne tik įgijo profesinės patirties, bet ir buvo supažindinti su šiuolaikine Lietuva, galėjo atrasti savo lietuviškąsias šaknis, pagilinti lietuvių kalbos žinias. Šįkart LISS programos dalyviai turėjo galimybę dalyvauti ir kitoje pažintinėje-kultūrinėje VDU tradiciškai vasaromis rengiamoje programoje, skirtoje išeivijos lietuviams – „Refresh in Lithuania“.

Vytauto Didžiojo universitetas stažuotojams iš užsienio parengė intensyvią įvadinę savaitę, kuri vyko Kaune. Išeivijos studentai buvo supažindinti su 25-ąsias atkūrimo metines mininčio Vytauto Didžiojo universiteto istorija, susitiko su pirmuoju atkurto universiteto rektoriumi prof. Algirdu Avižieniu, lankėsi Lietuvių išeivijos institute, klausėsi paskaitų apie lietuviškojo identiteto iššūkius, buvo supažindinti su Lietuvos politine, sveikatos apsaugos ir bankų situacija.

Vizito Lietuvoje metu LISS programos dalyviai galėjo tobulinti lietuvių kalbos žinias, susitiko su Jaunųjų profesionalų programos (JPP) „Kurk Lietuvai“ dalyviais. Studentams iš Šiaurės Amerikos Kaune buvo surengti pažintiniai profesiniai vizitai į daugiau nei dešimt skirtingų įstaigų bei įmonių (Kauno savivaldybę, Kauno klinikas, finansų, marketingo bei architektūros įmones, muziejus ir kt.), organizuojamos ekskursijos po laikinąją sostinę bei apylinkes, vyko kultūriniai vakarai.

Liepos 15 dieną LISS programos dalyviai susitiko su VDU vyksiančio Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimo dalyviais.

Stažuotei pasibaigus, liepos 22 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaune) išeivijos studentams buvo įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai atliktą praktiką ir įskaitytus akademinius kreditus, kurie bus atitinkamai įvertinti studentams po vasaros grįžus į JAV ar Kanados universitetus.

LISS – „Refresh in Lithuania“ 2013 programa