VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) veikla 2018-2020

 

ApieRenginiaiProjektaiPLU bendradarbiaiPLU taryba

Pasaulio lietuvių universitetas – tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veikla, skirta lietuvių diasporai. Tai erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti.

Pasaulio lietuvių universitetas, tai pasaulio lietuvių diasporos veiklos tąsa Vytauto Didžiojo universitete, atkurtame ir gyvuojančiame pasaulio lietuvių, tokių kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Valdas Adamkus, Kęstutis Skrupskelis, Adolfas Damušis ir kt. pastangų dėka.

VDU palaiko Pasaulio lietuvių universiteto veiklą, suteikdamas savo akademinius, mokslinius ir infrastruktūros resursus.

Pasaulio lietuvių universiteto misija – sutelkti aktyvią (minties, intelekto, akademijos lyderių) lietuvių diasporos dalį ir palaikyti nuolat pulsuojantį intelektualinį-akademinį pasaulio lietuvių bendrabūvį.

Tkslai:

 • Ugdyti diasporinės tautos lyderių produktyvią vaizduotę ir kurti lietuvių diasporos ateities vaizdinius;
 • Burti pasaulio lietuvių akademinę bendruomenę orientuotą į PLU vertybes;
 • Tiesti tiltus tarp skirtingų lietuvių diasporos kartų, rūpinantis diasporos atminties išsaugojimu ir ateitimi;
 • Kaupti, viešinti ir populiarinti diasporos atminties virtualų archyvą.

 • Suorganizuotos 7 viešos diskusijos, nagrinėjančios lietuvių diasporos problematiką. Diskusijų ciklas buvo skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. Visos diskusijos buvo filmuojamos, video medžiaga talpinama interneto svetainėje pasauliolietuviai.lt
 • Liepos mėn. VDU lituanistinių studijų mokytojams metu, įvyko 2 susitikimai su kursų dalyvėmis. Kalbėtasi apie lituanistinių mokyklų mokytojų poreikius, pristatyta PLU platforma.
 • Liepos mėn. dalyvauta Global Lithuanian Leaders (GLL) vasaros stažuočių programoje lietuvių diasporai „We connect“. Pristatyta PLU misija, skaityta paskaita apie diasporinį tapatumą.
 • Spalio mėn. dalyvauta konferencijoje Kauno apskrities mokytojams: „Iššūkiai žmogiškosioms vertybėms besikeičiančioje visuomenėje“. Pristatyta PLU misija, kalbėta apie diasporinį tapatumą.
 • Gruodžio mėn. vardinės Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų stipendijos įteiktos trims Vytauto Didžiojo universiteto studentams: Simonui Jazavitai, Manvydui Džiaugiui ir Gediminui Kasparavičiui

 • Balandžio mėn. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko PLU diskusija skirta aptarti, koks naratyvas kuriamas lietuvių migrantų šeimose.
 • Liepos mėn. VDU lituanistinių studijų mokytojams metu, įvyko susitikimas su kursų dalyvėmis. Kalbėtasi apie lituanistinių mokyklų mokytojų poreikius, pristatyta PLU platforma ir Diasporinio ugdymo programa.
 • Lapkričio 14-16 d. surengtas XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas.
 • Gruodžio mėn. vardinė Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų stipendija įteikta Vytauto Didžiojo universiteto doktorantui Ričardui Jaramičiui.

 • Kovo 1 d. LR Ambasadoje Airijoje inauguruotas VDU ambasadorius Airijoje, Julius Majauskas.
 • Kovo 4 d. vyko Australijos lietuvės Kristinos Dryžos paskaita VDU Žemės ūkio akademijoje.

„Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ – tai Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa, skirta Lietuvos vidurinėms ir užsienio lituanistinėms mokykloms. Jos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą.

Programa sudaryta visiems mokslo metams ir yra skirta 6-7 klasių moksleiviams. Ji apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.. plačiau

Tai 2 ECTS vertės kvalifikacijos tobulinimo kursas skirtas istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, pilietinio ugdymo mokytojams, supažindinantis su Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“.

Studijų pradžia: 2020 m.  rugpjūčio 21 d.
Studijų pabaiga: 2020 m. gegužės 6 d.

Programa „Mano šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“ skirta Lietuvos vidurinėms ir užsienio lituanistinėms mokykloms. Jos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą.

Programa sudaryta visiems mokslo metams ir yra skirta 6-7 klasių moksleiviams. Ji apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.

Šiandien, net būdami Lietuvoje nelabai gebame reflektuoti savo lietuvybę, ji suprantama kaip savaiminė, natūraliai susiformavusi duotybė. Tuo tarpu nuo XIX a. antrosios pusės lietuviai – viena labiausiai migruojančių tautų pasaulyje. Socialiniai tyrimai ir pagalbos vaikams ir jaunimui specialistų patirtis rodo, kad vaikai vis dažniau susiduria su emigracijos sukeltomis neigiamomis pasekmėmis, o paauglystės sulaukęs jaunimas dažnai svarsto apie emigraciją ir jei lietuviška tapatybė silpna dar būnant Lietuvoje, ateityje emigravęs žmogus patenka į savivokos „smegduobę“ – yra pasmerktas nesuprasti nei savęs, nei savo aplinkos.

Todėl ugdant lietuviškąją tapatybę, dera atsigręžti į Vakarų pasaulio, kurio integrali dalis yra ir Lietuva, patirtį ir imtis ugdyti moksleivių savivoką gilinantis į šeimos istoriją.

Bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Airijoje, kuriamas video skatinantis lietuvių kalbos mokymąsi.

Video bus skirtas užsienio šalių lietuvių bendruomenėms.
Projektą vykdo VDU Romo Sakadolskio medijų laboratorija.

Kiekvieną vasarą Vytauto Didžiojo universitete yra organizuojamos intensyvios lituanistinės studijos, į kurias kviečiami užsienio lietuvių mokytojai, dirbantys lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje su ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiais.

Lituanistinės studijos yra puiki galimybė susipažinti su aukščiausio lygio pedagogų rengimu, siūlomu Vytauto Didžiojo universitete. Tiek tarptautiniai, tiek Lietuvos ekspertai jau keletą metų iš eilės skiria aukščiausius įvertinimus VDU vykdomoms pedagogikos studijoms. Harvardo universiteto laisvųjų menų studijų sistemą Lietuvoje pritaikęs VDU išskirtinį dėmesį skiria tarpdiscipliniškumo principui, kuris akcentuojamas ir įvairias mokslo sritis derinančiose studijų programose... plačiau

Studija „Lietuvių jaunimas Jungtinėje Karalystėje: grįžimo į Lietuvą nuostatos“, pristato Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo reemigracijos nuostatų tyrimą, kartu įtraukiant platesnį lietuvių jaunimo migracijos ir reemigracijos tendencijų kontekstą.

Remiant Jaunimo reikalų departamentui (JRD) tyrimą vykdė Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Pagrindinis tyrimo tikslas buvo tirti Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo grįžimo į Lietuvą nuostatas, stengiantis išsiaiškinti, kas skatina sugrįžti ir kas nuo tokio sprendimo sulaiko... plačiau

Lietuvos Respublikos Seimui 2019-uosius paskelbus Pasaulio lietuvių metais, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvių fondu kvietė į XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, kuris vyko lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete.

Šis 2019 m. metų renginys  – jubiliejinis. Jis pratęsė prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją.

Tarp svarbiausių Simpoziumo programos prioritetų – Lietuvai aktualiausių klausimų aptarimas kartu su Lietuvos ir pasaulio lietuvių akademine ir intelektualine bendruomene. Renginys kvietė atsigręžti į pasaulio lietuvių kūrybą – dailę, literatūrą, muziką ir kt. – kaip į itin vertingas pažinimo sritis; siekė sujungti skirtingas pasaulio lietuvių kartas, skatinti ryšius tarp jaunųjų mokslininkų ar kūrėjų ir kitų kartų diasporos atstovų.

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS), akcentavo bendros pasaulio lietuvių akademinės išminties svarbą – buvo aptariami bendrieji Lietuvos ir lietuvių tautos likimo klausimai mokslo, kūrybos, ekonomikos bei demografijos srityse.

Simpoziumo programą sudarė keturios viena po kitos sekančios plenarinės sesijos su iš jų išplaukiančiomis diskusijomis, skirtomis išplėtoti sesijose aptartas temas... plačiau

Tai  Vytauto Didžiojo universitete dėstytomas įvadinis kursas, skirtas platesnei, nespecializuotai auditorijai.

Kursas atveria svarbiausias istorines lietuvių diasporinės tautos susiformavimo aplinkybes nuo seniausių laikų iki šiandien... plačiau

2017 m. Kauno Vienybės aikštėje pradėtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybos, tad žemė tapo „laisva“. Kilo idėja padovanoti „laisvos žemės“ pasaulio lietuviams.

Laisva žemė – tai daugiasluoksnė metafora, per meninę asociaciją susiejanti keletą simboliškai svarbių dalykų. Taip, tai žiupsnelis žemės iš svarbiausios Šimtmečio aikštės bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios papėdės. Kadaise mūsų protėvių kartos išeiviai pasiimdavo gimtosios dirvos grumstelį su savimi – į begalybę, iš kurios dažniausiai negrįždavo. Dabar laisvasis pasaulis gali susisiekti, kad tik mūsų visų pasaulio lietuvių jausmai ir atmintys netrukdytų susikalbėti.

Žemės sauja iš Vienybės aikštės dabar tampa didaktinio meninio projekto dalimi, tačiau juk galima įsivaizduoti ją išbarstytą Pietų ar Šiaurės Amerikos, kitų žemynų lietuvių kolonijų centruose. Juk gali joje įsišaknyti nauji atminties sodinukai, juk gali pražysti gražiausi pasaulio lietuvių bendrabūvio žiedai, sunokti įpareigojančio solidarumo vaisiai.

Pasaulyje, kuriame viskas tampa įmanoma, šis meninis judesys yra it koks pakvietimas Vasario 16-osios Respublikos šimtmečio proga atverti širdis vieni kitiems ir pajausti kitą lietuvį kaip savo tėvynės atspindį.

Prof. Egidijus Aleksandravičius

Skaityti plačiau

Siekiant įprasminti 2018 m. kaip Pasaulio lietuvių metus, VDU Pasaulio lietuvių universitete rengtos diskusijos, skirtos apmąstyti šiandininę lietuvių diasporos, pasaulio lietuvių bendrabūvio situaciją, lietuvių migracijos bei šiandieninių migrantų tapatumų klausimus.

Surengtos diskusijos:

 1. Lietuvių diasporos ateities vaizduotė
 2. Ar gerai suprantame išeivijos bangų skirtumus?
 3. Koks pasaulio lietuvijos supratimas ugdomas mūsų mokykloje?
 4. Pietų Amerikos lietuvybė – praeitis, iššūkiai ir kryžkelės
 5. Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas ir kokia yra PLJS misija?
 6. Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas: pokyčiai ir ateitis
 7. Kokius iššūkius šiandien patiria Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga?

Plačiau

Siekiant stiprinti lietuvių diasporos akademinės ir intelektualinės bendruomenės protų tinklą ir bendradarbiavimą su universitettais, VDU Pasaulio lietuvių universitetas skatina ir inicijuoja pasaulio lietuvių profesūros dėstymo vizitus, partnerystes bei bendras veiklas... plačiau.

Tai programa ksirta norintiems tapti lietuvybės ekspertais. Ji apima lietuvių kalbos, kultūros, istorijos, sociologijos ir kitus programoje numatytus ir laisvai pasirenkamus dalykus... plačiau. 

VDU Pasaulio lietuvių universieto mediatekoje kaupiamas virtualus lietuvių diapsoros paveldo archyvas: dokumentiniai filmai, ekspedicijų, paskaitų, diskusijų įrašai, knygos.

Šio projekto tikslas:

 • Didinti lietuvių diasporos paveldo žinomumą,
 • Kaupti akademinės ir intelektualinės pasaulio lietuvių bendruomenės ir šios srities tyrėjų įdirbį, jį viešinti, padaryti patogiai pasiekiamą.
 • Kaupti ir viešinti VDU pasaulio lietuvių universiteto ir jo bendradarbių veiklos produktus.

Susipažinti

 • VDU Lietuvių išeivijos institutas
 • Draugija pasaulio lietuviams pažinti
 • Pasaulio lietuvių bendruomenė
 • Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga
 • Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
 • Kaliningrado lietuvių bendruomenė
 • Lietuvos Ambasada Airijoje
 • Dr. Darius Kuolys (VU)
 • Prof. Audrius Alkauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, KTU)
 • Rimas Čuplinskas
 • Arūnas Pemkus
 • Domas Boguševičius (VDU)
 • Ričardas Jaramičius (VDU)
 • Martynas Butkus (VDU)
 • Domas Lavrukaitis (VU)
 • Eglė Lukšaitė (VDU)
 • Inesa Kuliavaitė-Čepaitienė(VDU)
 • Daiva Kristina Kuzmickaitė
 • Prof. Violetta Parutis (Esekso universitetas, JK)
 • Prof. Egidijus Aleksandravičius (VDU)
 • Prof. Gediminas Karoblis (Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas)
 • Dr. Darius Udrys (VU)
 • Prof. Ineta Dabašinskienė (VDU)
 • Prof. Algirdas Avižienis (VDU, Kaliformijos universitetas)
 • Dr. Vida Montvydaitė (Tautinių mažumų departamentas)
 • Jūratė Caspersen (Pasaulio lietuvių bendruomenė)