VDU istorijos doktorantui skirta L. ir F. Mockūnų stipendija

2023-12-27

2023 metų L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija skirta Vytauto Didžiojo universiteto istorijos doktorantui Martynui Butkui.

Gruodžio 20 d. popietę Vytauto Didžiojo universiteto studentai, jų kolegos, akademinės bendruomenės nariai rinkosi į išeivijos mecenatų stipendijų įteikimo šventę Lietuvių išeivijos institute ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. Jau tapo gražia tradicija kasmet prieš Šv. Kalėdas VDU studentams įteikti Lietuvių fondo (LF) skiriamas vardines Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės, buvusio VDU rektoriaus profesoriaus Broniaus Vaškelio bei išeivijos mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų stipendijas.

Trečio kurso doktorantūros studentas Martynas Butkus rengia disertaciją tema „Savanoriškos asociacijos Lietuvoje 1905–1940 metais: teisinis reguliavimas ir socialinio kapitalo augimas“. Stipendiją planuojama panaudoti mėnesio trukmės stažuotei JAV, Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedroje.

Stažuotės metu planuojama susipažinti su JAV lietuvių archyvuose saugoma medžiaga. Taip pat numatomi pokalbiai ir interviu su JAV lietuvių organizacijų nariais, JAV lietuvių draugijinę kultūrą išmanančiais asmenimis.

Anot stipendiato disertacijos vadovo profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus, Martyno Butkaus mokslinės kvalifikacijos yra atpažintos kolegų, o pats doktorantas neabejotinai išnaudos stipendijos suteiktą galimybę visų naudai.

Nuotraukoje Martynas Butkus – penktas iš kairės.