Universitetų ir mokslo žmonių misijos

2021-02-05

XVI-tojo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo pirmoji plenarinė sesija „Universitetų ir mokslo žmonių misijos“. Moderuoja: Prof. Giedrius SUBAČIUS, Ilinojaus universitetas, JAV.
2019 m. lapkričio 15 d.

Plenarinėje sesijoje svarstoma: kokia yra universitetų ir mokslo žmonių misija šiuolaikinėje Lietuvoje? Koks balansas tarp universiteto kaip laisvų kūrybiškų žmonių augimo terpės ir universiteto kaip profesinių žinių įgijimo terpės? Ar universitetai ir mokslo įstaigos turi atliepti visuomenės lūkesčius, ar kaip tik aktyviau prisidėti tuos lūkesčius formuojant? Ar klasikinis universitetinis išsilavinimas išlieka vertingas XXI amžiuje?

 

Prof. Audrius ALKAUSKASĮvadas (10 min.)
{{svg_share_icon}}
Dr. Giedrius ALKAUSKASRenesansinio žmogaus ugdymas universitete (16 min.)
{{svg_share_icon}}
Prof. Rūta PETRAUSKAITĖHumanitarinių mokslų svarba visų sričių ir krypčių mokslininkams (10 min.)
{{svg_share_icon}}
Prof. Eugenijus VALATKAInžinierius Lietuvoje: kokia ateitis? (15 min.)
{{svg_share_icon}}
Prof. Algirdas AVIŽIENIS Be pavadinimo (21 min.)
{{svg_share_icon}}
 

Projektą įgyvendino Vytauto Didžiojo universitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
Projektą rėmė Lietuvių fondas.