Migrantologė Violetta Parutis Vytauto Didžiojo universitete

2019-04-08

2019 m. balandžio 8-17 d. Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedroje vizituos migrantologė dr. Violetta Parutis (Esekso universitetas, Jungtinė Karalystė), kuri dėstys intensyvų migracijos sociologijos ir antropologijos kursą sociologijos bakalauro studijų studentams. VDU bendradarbiauja su V. Parutis jau nuo 2006 m. lietuvių migracijos tyrimams skirtuose projektuose, leidžiant žurnalą Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos.

2006 m. šiame žurnale publikuotas straipsnis ‘At home’ in migration: Construction of home by Polish and Lithuanian migrants in the UK (Nr.2, p. 9-29).

2007 m. publikuotas straipsnis „Galimybių šalis: ar gali Jungtinė Karalystė tapti lietuvių emigrrantų namais?”

2008 m. migrantologė dalyvavo VDU lietuvių išeivijos instituto vykdytame projekte „Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai“, atliekant interviu su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais lietuviais.

2018 m. V. Parutis dalyvavo VDU Pasaulio lietuvių diskusijoje „Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas: pokyčiai ir ateitis“.

Šiais metais, balandžio 12 d. vykstančioje Penktojoje nacionalinėje jaunųjų sociologų ir antropologų konferencijoje, V. Parutis plenarinėje sesijoje skaitys pranešimą „CEEYouth: the comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit

V. Parutis domėjimosi sritys – migracija, etniškumas, identitetas, kokybiniai tyrimų metodai, migrantų ir etninių mažumų apklausos, apklausų metodai.

Plačiau apie V. Parutis