Konferencija skirta lietuvių išeivijos rašytojo Juliaus Kaupo 100-osioms metinėms

2020-09-20

2020 m. spalio 2 d. Lietuvių išeivijos institute rengiama tarpdalykinė konferencija, „Julius Kaupas: tekstai ir kontekstai“, skirta lietuvių išeivijos rašytojo, visuomenininko Juliaus Kaupo 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos metu siekiama platesniame kontekste analizuoti rašytojo kūrybą, gausią literatūros kritiką, ryšius su kitų meno sričių atstovais, jo kultūrinę, visuomeninę veiklą.

 

Konferencijos programa:

I POSĖDIS
Moderuoja Dalia Kuizinienė
9.30-9.50 Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augunas
Atsiminimų fragmentai
9.50-10.10 Aurelija Mykolaitytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Kultūrinė atmintis Juliaus Kaupo pasakose
10.10-10.30 Ramūnas Čičelis (Vytauto Didžiojo universitetas)
Tikrovė, fikcija ir fantazija Juliaus Kaupo pasakose
10.30-10.50 Laimutė Adomavičienė ( Nepriklausoma tyrėja)
Koks Juliaus Kaupo ir Rudolfo Blaumanio velnias?
10.50-11.10 KAVOS PERTRAUKA

II POSĖDIS
Moderuoja Žydronė Kolevinskienė
11.10-11.30 Dalia Cidzikaitė (Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka)
Julius Kaupas savo amžininkų prisiminimuose
11.30-11.50 Rasa Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Julius Kaupas ir dailė: pomėgiai, pažiūros, bičiulystės
11.50-12.10 Aušra Vasiliauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
Adolfo Vaičaičio iliustracijos Juliaus Kaupo knygai „Daktaras Kripštukas pragare“
12.10-12.30 Daiva Dapkutė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Jauniausio brolio keliais: sambūris „Šviesa“
12.30-13.30 PIETŲ PERTRAUKA

III POSĖDIS
Moderuoja Daiva Dapkutė
13.30-13.50 Dalia Kuizinienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Lietuvių egzilio literatūros vertinimas Juliaus Kaupo literatūrinėje kritikoje
13.50-14.10 Žydronė Kolevinskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas)
Ko ieškojo Daktaras Kripštukas moterų literatūroje?
14.10-14.30 Virginija Babonaitė-Paplauskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejus)
Juliaus Kaupo ir Henriko Nagio epistolinis palikimas Maironio lietuvių literatūros muziejuje
14.30-14.50 Reda Pabarčienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Julius Kaupas Kosto Ostrausko kūryboje
14.50-15.10 Gerda Pilipaitytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Tarp teksto ir spektaklio: Juliaus Kaupo pasakų inscenizacija (Kęstučio Navako pjesė „Daktaras Kripštukas pragare“)
Konferencijos uždarymas, diskusija
Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje veiks Adolfo Vaičaičio iliustracijų Juliaus Kaupo pasakų knygai „Daktaras Kripštukas pragare“ paroda.
Po konferencijos kviesime į ekskursiją rašytojo Juliaus Kaupo gyvenimo keliais (aplankysime namą V. Putvinskio gatvėje, kur gyveno Julius Kaupas su tėvais; Maironio lietuvių literatūros muziejuje veikiančią parodą „Kalnų gatvės padauža“, skirtą Juliui Kaupui, pasirinktinai ir A. ir P. Galaunių namus-muziejų).

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI:
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS
LITUANISTIKOS KATEDRA
DRAUGIJA PASAULIO LIETUVIAMS PAŽINTI