Konferencija skirta lietuvių išeivijos rašytojo Juliaus Kaupo 100-osioms metinėms

2020-02-18

2020 m. kovo 27 d. Lietuvių išeivijos institute rengiama tarpdalykinė konferencija, „Julius Kaupas: tekstai ir kontekstai“, skirta lietuvių išeivijos rašytojo, visuomenininko Juliaus Kaupo 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos metu siekiama platesniame kontekste analizuoti rašytojo kūrybą, gausią literatūros kritiką, ryšius su kitų meno sričių atstovais, jo kultūrinę, visuomeninę veiklą.

Kviečiame pranešimus skaityti literatūrologus, istorikus, menotyrininkus, išeivijos kultūros tyrinėtojus.

Siūlome rengti pranešimus šiomis temomis:
• Juliaus Kaupo literatūrinė kūryba, jos refleksija Lietuvoje ir išeivijoje.
• Kauno vaizdiniai Juliaus Kaupo pasakose, novelėse ir publicistikoje. Urbanistinė pasaka ir jos tradicija.
• Kauno tarpukario istorijos ir kultūros kontekstai. Juliaus Kaupo Kauno pasakų aktualumas šiandien.
• Juliaus Kaupo publicistika, literatūros kritika.
• Juliaus Kaupo kultūrinė ir visuomeninė veikla.
• Julius Kaupas ir dailės kontekstai.
• Julius Kaupas memuaruose. Kūrybos ir veiklos refleksija Lietuvoje ir išeivijoje.
• Asmens ir kūrybos interpretacijos lietuvių literatūroje.
• Julius Kaupas ir žemininkų karta: bičiuliai, aplinka, kultūrinės erdvės.

Pranešimo temos ir trumpų tezių laukiame iki kovo 17 d., juos siųskite konferencijos koordinatorei el. paštu: dalia.kuiziniene@vdu.lt

Atsisiųsti kvietimą PDF formatu

Konferenciją organizuoja:

VDU lietuvių išeivijos institutas
VDU lituanistikos katedra
Draugija pasaulio lietuviams pažinti