Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos mokslai

2021-02-18

XVI-tojo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo plenarinė sesija „Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos mokslai“.
Moderuoja: Prof. Antanas KULAKAUSKAS, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva ir Doc. Giedrius ČESNAKAS, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva.
2019 m. lapkričio 16 d.

Plenarinėje sesijoje svarstoma: ar turime geopolitinę vaizduotę besikeičiančios pasaulio tvarkos, ekonominių galių ir technologijų kontekste? Kokią vietą užimame ir turėtume užimti naujoje postmodernioje geopolitinėje realybėje? Ar Lietuva kaip valstybės projektas gali išlikti naujoje ekonominėje realybėje, veikiama globalios komunikacijos ir masinės migracijos? Koks vaidmuo teks Lietuvai Azijos amžiuje, ir ar pažįstame naująsias pasaulio galias? Ar Lietuvos geopolitiniame mąstyme yra, turi būti vietos alternatyvoms? Kur yra Lietuvos ribos ekonomikoje ar kibernetinėje erdvėje? Ar gali egzistuoti postmoderni Lietuva – atsieta nuo teritorijos?

 

Prof. Antanas KULAKAUSKASĮvadas (7 min.)
{{svg_share_icon}}
Doc. Aušra PARKLietuvos tarptautiniai santykiai ir pasaulio politika: tarp akademijos, smegenų centrų ir diplomatijos varpinių (22 min.)
{{svg_share_icon}}
Dr. Ringailė KuokštytėBe pavadinimo (8 min.)
{{svg_share_icon}}
 

Projektą įgyvendino Vytauto Didžiojo universitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
Projektą rėmė Lietuvių fondas.