B. Bieliuko, V. Daugirdaitės-Sruogienės ir L. ir F. Mockūnų stipendijų įteikimas

2018-12-17

Prieš didžiąsias metų šventes, kviečiame susutikti Broniaus Bieliuko, Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ir L. ir F. Mockūnų vardinių stipendijų įteikimo ceremonijoje.

Stipendijų įteikimas vyks gruodžio 21 d. (penktadienį) 12 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, III aukšte).

Vardinės Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų stipendijos 2019 metams yra skiriamos trims Vytauto Didžiojo universiteto studentams: Simonui Jazavitai, Manvydui Džiaugiui ir Gediminui Kasparavičiui.

Istorijos studijų doktorantas Simonas Jazavita, stipendiją panaudos mėnesį laiko truksiančiai stažuotei Vokietijoje – lietuvių bendruomenės centre Hiutenfelde, Berlyno archyvuose, Freiburge ir Miunchene pagal galimybes. S. Jazavitos preliminari disertacijos tema: „Kova už Lietuvos valstybingumą XX a.: Kazio Škirpos veiklos analizė“.

Šiuolaikinės Europos politikos magistrantūros studentas Manvydas Džiaugys stipendiją panaudos 3 mėnesius truksiančioje stažuotėje Čekijoje, Prezidento Vaclavo Havelo bibliotekoje. Magistro darbą M. Džiaugys planuoja rašyti tema, susijusia su šiuo metu Čekijoje, Vengrijoje bei Lenkijoje vykstančiais pokyčiais pilietinėje visuomenėje.

Istorijos studijų doktorantas Gediminas Kasparavičius stipendiją panaudos mėnesį laiko truksiančiai stažuotei Jungtinėse Amerikos Valstijose – Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Ilinojaus universitete, Pasaulio lietuvių archyve, Čikagos viešojoje bibliotekoje, ieškodamas informacijos apie XIX a. antroje pusėje – XX a. per. JAV gyvenusius lietuvius verslininkus. G. Kasparavičiaus preliminari disertacijos tema: „Pramoninių kapitalistų socialinės grupės sandara ir raida Lietuvoje XIX a. II pusėje – XX a. pr.