Violeta Davoliūtė

2019-09-17
Violeta Davoliūtė
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Violeta Davoliūtė yra istorikė, vyresnioji mokslo darbuotoja Lietuvos kultūros tyrimų institute bei Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė.  2004 m. Toronto universitete ji apgynė daktaro disertaciją apie Holokausto ir Gulago istorines reprezentacijas Europoje („Testimony: from the Poetics of Place to the Politics of Memory“). 2015-2016 metais buvo vizituojanti mokslininkė Yale universiteto MacMillan Tarptautinių ir regioninių studijų centre, JAV. V. Davoliūtė yra Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kūltūros vykdomosios įstaigos (EACEA) bei Lietuvos Kultūros fondo mokslinė ekspertė, AABS, ASEEES bei kitų tarptautinių mokslo asociacijų narė.

Mokslinių interesų kryptys

XX amžiaus istorinės traumos, jų atmintis ir komemoracija Europoje, socialinė ir kultūrinė Lietuvos ir Baltijos šalių istorija, Sovietinė kultūros politika ir nacionalizmas, tapatybės politika ir kultūros elitai, elitų kolaboravimas su okupaciniais režimais, modernizmas, sovietinis post-kolonializmas.

Naujausi tyrimai

„Lietuvos žydai tremtiniai: nepapasakota istorija“ projekte Baltijos šalių gyventojų masiniai perkėlimai XX-ajame amžiuje ir jų politinis ir kultūrinis paveldas (Population Displacement and its Political and Cultural Legacies in the 20th Century Baltic States, European Social Fund under the Global Grant measure/Visuotinė dotacija)).