Rūta Petrauskaitė

2019-08-21
Rūta Petrauskaitė
Vytauto Didžiojo universitetas

Rūta Petrauskaitė yra lingvistė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, Lietuvių kalbos katedros profesorė.

Jos mokslinių tyrimų sritys apima visą skalę temų, pradedant leksikologija ir semantika, ir baigiant teksto ir tekstynų lingvistika. Profesorė yra paskelbusi daugiau kaip 80 straipsnių apie tekstynų lingvistikos metodologiją, terminologiją, frazeologiją, kognityviąją metaforą, diskurso ir žanro analizę. Ji yra išleidusi dvi monografijas ir daugiau nei pusšimtį populiarių straipsnių apie kalbą. Be to, ji yra trijų humanitarinės krypties žurnalų („International Journal of Corpus Linguistics“, „Archyvum Lithuanicum“, „Darbai ir dienos“) redakcinių kolegijų narė.

Per pastarąjį dešimtmetį dalyvavo šešiuose ES mokslinių tyrimų ir mokslinės infrastruktūros projektuose, o taip pat NGSLT (Nordic Graduate School of Language Technologies) tarybos veikloje.

Kaip nacionalinė atstovė ji dalyvavo įvairialypėje Europos mokslo fondo ESF (European Science Foundation) Humanitarinių mokslų komiteto ir ERAC GPC (High Level Group for Joint Programming, European Research Area Committee) veikloje.

Mokslinių interesų sritys

Lingvistika, duomenimis grįstas mokslas, humanitarinių ir socialinių mokslų politika.

Internetinė svetainė