Nortautas Statkus

2019-09-16
Nortautas Statkus
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Baigęs žvalgybos pareigūno ilgametę tarnybą Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente, nuo 2018 metų rugsėjo 6 d. Nortautas Statkus eina Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro direktoriaus pareigas. Tarnybos metu jis yra apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento Atminimo ženklu (2013), Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro medaliu (2004) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žinybiniais pasižymėjimo ženklais.

Mokslinių interesų sritys

Baltijos šalių geopolitika, Lietuvos užsienio ir saugumo politika, nacionalizmo ir etniškumo kaitos procesai Europoje.

Svarbiausios akademinės Nortauto Statkaus publikacijos:

-Statkus N., Tapatybės politika etniniams konfliktams reguliuoti, Vilnius:Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2018.

-Statkus N., Paulauskas K., Tarp geopolitikos ir postmoderno: kur link sukti Lietuvos užsienio politikai? Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008.

-Laurinavičius Č., Motieka, E., Statkus N., Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius. 2005.