Audrius Alkauskas

2019-09-09
Audrius Alkauskas
Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras ir Kauno Technologijos Universitetas

Audrius Alkauskas yra fizikas teoretikas, daugiausiai laiko skiriantis medžiagų elektroninės struktūros ir kvantinių technologijų tyrinėjimams, kuriam taip pat rūpi mokslo misija platesniame kultūriniame kontekste, Lietuvos ir žmonijos ateities klausimai.

1996–2002 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, įgijo fizikos bakalauro ir magistro išsilavinimą, dalį studijų kurso išklausė Kopenhagos universitete. 2002–2006 m. A. Alkauskas buvo Bazelio universiteto Fizikos instituto doktorantas. 2006 m. Bazelio universitete jis apgynė mokslų daktaro disertaciją „Energy level alignment and site-selective adsorption of large organic molecules on noble metal surfaces“ („Stambių organinių molekulių selektyvioji adsorbcija ir jų elektroninių lygmenų išsidėstymas ant tauriųjų metalų paviršių“).

Audrius Alkauskas yra dirbęs Lozanos Federalinės politechnikos mokyklos (EPFL) bei Kalifornijos universiteto mokslo darbuotoju. 2014–2016 m. jis buvo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Optoelektronikos skyriaus Terahercinės fotonikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. yra vyriausiasis mokslo darbuotojas, vadovauja elektroninės struktūros teorijos mokslinei grupei “Puntukas”. Nuo 2015 m. jis yra Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojas, Fizikos katedros profesorius, dėsto kietojo kūno fizikos kursą.

Nuo 2011 m. A. Alkauskas yra Amerikos fizikos draugijos (American Physical Society) narys.

2006–2010 m. gyvendamas Šveicarijoje, A. Alkauskas buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, prancūziškosios Šveicarijos dalies veiklos koordinatorius ir kultūros renginių organizatorius. Jis buvo laikraščio “Šveicarijos lietuvių žinios” bendradarbis, parengė studiją apie rašytojo Jono Biliūno gyvenimo ir veiklos pėdsakus Šveicarijoje apybraižų rinkiniui lietuvių ir vokiečių kalbomis „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje. Auf den Spuren litauischer Schriftsteller in der Schweiz“ (Šveicarijos lietuvių bendruomenės leidinys, 2009 m.).

Pagal: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1446

Mokslinių interesų sritys

Medžiagų mokslas; paviršių, interfeisų ir defektų fizika; tankio funkcionalo teorija; kietojo kūno fizika; atsinaujinančių energijos šaltinių fizika; kietojo kūno teorinė spektroskopija.

Internetinė svetainė