Naujienos

2016-02-01

LISS ir vėl kviečia vasarą praleisti Lietuvoje

JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentai prieš keletą metų su JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos buvusios vykdomosios vicepirmininkės a. a. Birutės Bublienės pagalba ir globa susiorganizavo ir atliko trumpalaikes stažuotes Lietuvoje.

Norinčių dalyvauti stažuotėse studentų skaičiui didėjant ir siekiant sudaryti formalesnius programos rėmus, 2008 metais stažuočių Lietuvoje organizavimas tapo JAV Lietuvių bendruomenės veiklos įsipareigojimų dalimi – taip buvo sukurta programa Lietuvių išeivijos studentų stažuotė (LISS).

2010 m. JAV Lietuvių bendruomenės pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). Nuo to laiko LISS programos vadovybė kartu su VDU Pasaulio lietuvių akademijos programos darbuotojais suranda studentams darbą Lietuvoje pagal jų specialybę, programos dalyviai gauna penkis universitetinius kreditus. Studentai gali papildyti savo gyvenimo aprašymą darbo Lietuvoje patirtimi ir tuo pačiu turi galimybę sustiprinti savo lietuvių kalbos ir kultūros žinias.

Nuo 2009 m. metų LISS programose dalyvavo 224 studentai ir moksleiviai. Buvo įkurta Stažuotės programa – studentams tobulintis ir įgyti praktikos savo pasirinktų specialybių srityse, Labdaros programa – moksleiviams ir angliškai kalbančių Studijos/Stažuotės programa. LISS dalyviai dirbo ir gyveno Vilniuje, Kaune. Nuo ateinančios vasaros stažuotojai savo žinias bei įgūdžius tobulins ir Klaipėdoje.

Nuošalyje nepalikti ir gimnazistai. Jiems skirta programa „Gimnazistai – Lietuvai!”. Šešiolikos metų sulaukę moksleiviai Lietuvoje ne tik dirba Lietuvos labui talkininkaudami savivaldybių įmonėse, vaikų dienos centruose, senelių namuose, tačiau ir tobulina lietuvių kalbos žinias bei dalyvauja pažintinėse-kultūrinėse kelionėse po Lietuvą.

JAV Lietuvių bendruomenė ir toliau kviečia studentus ir gimnazistus dalyvauti įdomioje ir naudingoje programoje, suteikiančioje daug profesinės ir gyvenimiškos patirties bei neišdildomų įspūdžių.

Susidomėjote? Norinčiųjų dalyvauti LISS programoje paraiškos priimamos iki kovo 15 d. el. paštu: liss@lithuanian-american.org

Stažuočių pradžia: studentams liepos 6 d. - rugpjūčio 12 d, gimnazistams liepos 10 d. -rugpjūčio 6 d.

Daugiau informacijos apie LISS galite rasti http://www.lithuanian-american.org arba „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/LISSinternships