Vasaros akademijos programa

 

Studentų stažuočių programa – tai praktinė galimybė lietuvių kilmės jaunimui įgyti profesinių įgūdžių, kalbos žinių bei artimiau susipažinti su Lietuva. Daugiau...

 

skirti užsienio studentams – jie kviečiami tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, mokytis gramatikos susipažinti su lietuvių kultūra, visuomene, tradicijomis, politika ir istorija. Daugiau...


Šių kursų idėja – vienyti užsienyje gyvenančius lietuvių kilmės asmenis, atkurti jų ryšį su tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva. Programos rengėjas – VDU Lietuvių išeivijos institutas. Daugiau...